Tổng kết cuộc thi tìm hiểu lịch sử "Đảng bộ huyện Nam Giang - 65 năm xây dựng và phát triển"

ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Sau gần 4 tháng phát động, sáng 20.6 Huyện ủy Nam Giang đã tổ chức tổng kết cuộc thi tìm hiểu lịch sử “Đảng bộ huyện Nam Giang - 65 năm xây dựng và phát triển”.

Theo ông Chơrum Nhiên - Bí thư Huyện ủy Nam Giang, cuộc thi nhằm hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ huyện Nam Giang (28.6.1949 - 28.6.2014). Qua đó, tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên toàn huyện, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể, cán bộ đảng viên, cùng các tầng lớp nhân dân về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ huyện qua 65 năm xây dựng và phát triển.

Với nội dung tập trung vào quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện trong 65 năm qua; sự lãnh chỉ đạo của Đảng bộ đối với toàn Đảng, toàn quân và dân trên địa bàn huyện, góp phần cùng với cả nước thực hiện cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Cuộc thi đã thu hút 2.761 bài dự thi của 23 đơn vị, tổ chức và địa phương tham gia.

Qua chấm chọn, Ban tổ chức đã trao 5 giải tập thể và 13 giải cá nhân xuất sắc. Theo đó, đơn vị Phòng GD-ĐT huyện Nam Giang đoạt giải Nhất tập thể và cô giáo Vương Thị Ánh - Hiệu phó trường THCS liên xã Cà Dy - Tà Bhing xuất sắc đoạt giải Nhất cá nhân.

ALĂNG NGƯỚC