TP.Tam Kỳ: 7 đảng viên bị kỷ luật trong 6 tháng đầu năm

THANH XUÂN - MINH TÂN |

(QNO) - Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 23 đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Qua đó thi hành kỷ luật 7 đảng viên vi phạm về lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận tiền sai quy định; quản lý sử dụng quỹ người nghèo trái mục đích, chi trả quỹ an ninh quốc phòng và sử dụng kinh phí chống hạn sai mục đích. Cụ thể, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo 3 đảng viên, khiển trách 3 đảng viên và cách chức 1 đảng viên. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và cơ sở đã kiểm tra 21 tổ chức đảng cấp dưới, giám sát 20 tổ chức đảng và đảng viên, giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo. Qua đó phát hiện hạn chế, sai sót của tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh nhằm ngăn ngừa không để xảy ra khuyết điểm, sai phạm lớn.

THANH XUÂN - MINH TÂN