Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng: Từng cá nhân phải vào cuộc

NGUYÊN ĐOAN |

Cuối tuần qua, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Tại điểm cầu Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt của tỉnh tham dự hội nghị.

Không thể không làm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, trong quá trình học tập, nghiên cứu nghị quyết, mỗi người cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc rằng, việc xây dựng Đảng luôn luôn phải đi đôi với chỉnh đốn Đảng. Hay nói cách khác, đổi mới, chỉnh đốn Đảng là một bộ phận không thể tách rời của công tác xây dựng Đảng; là một yêu cầu khách quan, tự nhiên, và là nhiệm vụ thường xuyên của bất cứ một đảng cách mạng chân chính nào, ở bất kỳ giai đoạn nào. “Trong suốt quá trình phát triển và trưởng thành, Đảng ta đã phải luôn luôn tự đấu tranh, tự chỉnh đốn, loại bỏ những tiêu cực, khắc phục những khuyết điểm, sai lầm nhằm không ngừng làm trong sạch đội ngũ của mình” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng

“Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phải đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, ổn định tình hình; tạo niềm tin trong Đảng, trong nhân dân. Không phải là “đóng cửa” để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở phải nắm chắc tình hình, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nghị quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình; tránh tình trạng “đầu voi đuôi chuột”, khi quán triệt, triển khai Nghị quyết thì rầm rộ nhưng khi thực hiện thì tắc trách, không có tập thể, cá nhân nào chịu trách nhiệm. Để thực hiện có hiệu quả, nhận thức phải tốt, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”. (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng)

Theo Tổng Bí thư, cán bộ đảng viên phải nắm vững những nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả. Đồng thời cần nhận thức rõ rằng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là cuộc đấu tranh đầy cam go, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến vận mệnh của Đảng và chế độ. Quan điểm chỉ đạo của Đảng là kiên quyết, kiên trì thực hiện, khó mấy cũng phải thực hiện, thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tiến hành thường xuyên, liên tục ở các cấp, các ngành, đồng bộ cả ở Trung ương và cơ sở. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Tổ quốc để thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả, tránh tình trạng thờ ơ, coi đây là việc của người khác, vô cảm, đứng ngoài cuộc, có tư tưởng trông chờ, hay phán xét người khác. Từng người phải vào cuộc, tự chiêm nghiệm xem trong 27 biểu hiện mà nghị quyết đã chỉ ra có rơi vào trường hợp của mình trong đó không.

Người đứng đầu giữ vai trò quyết định

Được sự phân công của Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt nội dung cơ bản và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tập trung vào 5 vấn đề lớn đó là: Vì sao Ban Chấp hành Trung ương phải tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Mục đích, yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo và quá trình chuẩn bị nghị quyết; Những nội dung cơ bản của nghị quyết; Dự báo một số khó khăn và hướng khắc phục trong quá trình thực hiện nghị quyết; Một số vấn đề về Kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết.

Đồng chí Phạm Minh Chính cho hay, nghị quyết lần này có một số giải pháp mới, mạnh mẽ, quyết liệt như: Đổi mới và bắt buộc học tập lý luận chính trị; cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cơ chế kiểm soát quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước, công khai kết quả xử lý vi phạm; sự thống nhất về chính sách và kỷ luật giữa Đảng và Nhà nước; hợp đồng có thời hạn với viên chức; tăng thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu để xử lý cán bộ thuộc quyền; tăng cường sự giám sát của nhân dân trong xây dựng Đảng; phát huy vai trò của báo chí, các cơ quan truyền thông; có cơ chế tạo động lực như chính sách tiền lương, nhà ở... “Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nghị quyết thể hiện tinh thần “mọi lúc, mọi nơi, mọi người” cùng tham gia thực hiện nghị quyết. Trong đó vai trò quyết định vẫn là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và Bí thư cấp ủy các cấp” - đồng chí Phạm Minh Chính nói.

Khẩn trương, nhưng không nóng vội

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đạt được kết quả thiết thực là yêu cầu quan trọng hàng đầu, để làm cho Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Đồng thời yêu cầu, sau hội nghị này, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu kỹ để nắm vững, quán triệt sâu sắc nội dung nghị quyết. Đặc biệt là việc nhận diện các biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc, thấy được sự cần thiết phải kiên quyết, kiên trì khắc phục những yếu kém, khuyết điểm với quyết tâm chính trị cao. Các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tổ chức đảng phải xây dựng chương trình hành động của cấp mình và kiểm tra việc xây dựng chương trình hành động của cấp dưới. Không chỉ có xây dựng chương trình hành động mà quan trọng hơn là phải thực hiện chương trình hành động đó, có sự đánh giá hàng năm để nhận thấy được ưu điểm như thế nào; hạn chế, khuyết điểm ra sao. Phải xác định được những việc cần làm. Phải kiên quyết làm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị và đem lại hiệu quả thiết thực. Phải làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được kết quả thiết thực khi triển khai nghị quyết này. Các tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ, trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để gương mẫu, tự giác thực hiện. Phát huy tính chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất của Đảng trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết. Việc tiến hành khẩn trương, nhưng phải tránh biểu hiện nóng vội, trông chờ hoặc triển khai một cách hình thức.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cho rằng, nghị quyết đã chỉ ra rất rõ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có những việc cần phải làm ngay và những việc phải làm thường xuyên, liên tục. Do đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng phải nắm vững các nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết. Nghiêm túc rà soát, chỉ ra cụ thể tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình có những biểu hiện nào suy thoái hoặc “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để có biện pháp khắc phục một cách hiệu quả nhất. “Trước hết, cần tập trung rà soát, lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt là các vụ việc tham nhũng, lãng phí, những khuyết điểm trong công tác cán bộ mà dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đang quan tâm. Phải rà soát ngay, chỉ đạo thực hiện ngay chứ không chờ vào cấp trên” - đồng chí Đinh Thế Huynh nói.

NGUYÊN ĐOAN