Việc triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức còn chậm

N.ĐOAN |

(QNO) - Sáng 3.10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức công bố quyết định chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo tinh thần Quyết định 455 ngày 28.2.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín trao quyết định chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức trong nội bộ cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy. N.Đ
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín trao quyết định chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức trong nội bộ cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy. N.Đ

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín đã trao quyết định chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ cơ quan cho 7 cán bộ là chuyên viên phụ trách các lĩnh vực tổ chức cán bộ, chính sách, thẩm định tiêu chuẩn chính trị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trước đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã trao quyết định chuyển đổi vị trí công tác đối với một cán bộ giữ chức Phó Trưởng phòng.

Thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã kịp thời triển khai quán triệt Quy định 455 đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan. Xây dựng kế hoạch, triển khai rà soát danh sách cán bộ để xác định đối tượng cần chuyển đổi. Đồng thời, tiến hành thực hiện đảm bảo quy trình chuyển đổi vị trí công tác. Cán bộ, công chức thuộc diện chuyển đổi chấp hành nghiêm chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chấp hành sự điều động, phân công công tác, an tâm tư tưởng khi nhận nhiệm vụ mới.

Về kết quả bước đầu thực hiện Quy định 455 trên toàn tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho biết, tính đến ngày 30.9.2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nhận được báo cáo của 42/63 cơ quan, đơn vị, địa phương về kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức trong nội bộ.

Trong đó, có 267 lượt cán bộ công chức, viên chức được thực hiện chuyển đổi trong nội bộ của 29/42 cơ quan, đơn vị, địa phương. Có 5/42 cơ quan đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương chuyển đổi vị trí công tác ra ngoài cơ quan với 22 trường hợp…

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín nhìn nhận, việc triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chậm hoặc chưa thực hiện. Trong kho đó, việc tiếp cận công việc, thực hiện nhiệm vụ được giao của một số cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện chuyển đổi vị trí công tác còn chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

TAGS