"Vũ khí" sắc bén của Đảng

HÀN GIANG |

Quán triệt nhận thức “công tác tư tưởng phải đi đầu”, thời gian qua, ngành tuyên giáo đã bám sát các định hướng, nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác tham mưu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển chung của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn trao cờ thi đua xuất sắc năm 2013 của UBND tỉnh cho ngành tuyên giáo TP.Tam Kỳ và Đông Giang. Ảnh: H.GIANG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn trao cờ thi đua xuất sắc năm 2013 của UBND tỉnh cho ngành tuyên giáo TP.Tam Kỳ và Đông Giang. Ảnh: H.GIANG

Kinh nghiệm thực tế

Bà Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư Thành ủy Tam Kỳ chia sẻ: “Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Thành ủy luôn gắn công tác tuyên giáo, tư tưởng với các nhiệm vụ chính trị quan trọng, then chốt của địa phương. Để làm tốt điều này, trong triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết của cấp trên, Tam Kỳ coi trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả bằng việc nắm danh sách đảng viên tham gia, có bài thu hoạch nhận thức sau khi quán triệt nghị quyết; báo cáo kết quả gửi về Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy, Chi bộ cơ quan để theo dõi”. Tam Kỳ còn chú trọng công tác thông tin thời sự, nói chuyện chuyên đề cho các đồng chí hưu trí, cán bộ lão thành thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; nâng cao chất lượng bản tin sinh hoạt chi bộ với các chuyên trang, chuyên mục phong phú gắn định hướng các phong trào, cuộc vận động chung trên địa bàn. Ban Thường vụ Thành ủy còn phối hợp với các ban ngành của thành phố tổ chức nhiều diễn đàn đối thoại, góp ý cán bộ, đảng viên, công chức, tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, hành động mỗi cá nhân. Đây cũng là dịp nắm bắt thông tin, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, điều hành, thực thi công vụ. “Hiệu ứng từ các diễn đàn mang lại chính là niềm tin của nhân dân ngày càng được củng cố; cán bộ, đảng viên có tinh thần đồng thuận, hưởng ứng tích cực các nhiệm vụ chung của địa phương” - bà Thu Lan nói.

Trong năm 2013, toàn tỉnh đã tổ chức 1.632 lớp lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và các lớp chuyên đề theo yêu cầu của cấp ủy cho 168.720 lượt cán bộ, đảng viên, người ngoài đảng.

Từ thực tiễn đặc thù của địa phương miền núi, việc phát động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn cuộc vận động xây dựng nông thôn mới với phong trào “5 không, 3 có, 3 sạch” ở Đông Giang đang được nhân dân hưởng ứng tích cực. Ông Lê Văn Trưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Giang cho hay, với nhận thức sâu sắc “công tác tư tưởng phải đi đầu”, ngành tuyên giáo địa phương đã nỗ lực bám sát các nhiệm vụ chính trị, gắn với tình hình thực tế của địa phương để làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy. Ngành đã tích cực tham mưu cấp ủy đưa nội dung “học và làm theo gương Bác Hồ” vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng. Đến nay nội dung sinh hoạt này đã đi vào nền nếp với các chương trình hành động “làm theo” cụ thể, thiết thực. “Với cách làm đó, trên địa bàn ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình “học và làm theo gương Bác”, vượt khó, phát triển kinh tế vươn lên làm giàu, giữ gìn bản sắc văn hóa của người Cơ Tu… Kết quả đạt được tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần nhân lên nguồn nội lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương” - ông Trưởng cho hay.

Nêu cao vai trò

Những chia sẻ kinh nghiệm vừa nêu của ngành tuyên giáo TP.Tam Kỳ hay huyện Đông Giang là những minh chứng góp phần làm sinh động thêm hiệu quả hoạt động tuyên giáo của Đảng trong năm 2013. Trước đó, để công tác này đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, ngày 23.7.2012, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU “Về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng từ nay đến cuối nhiệm kỳ (2015)”. Ông Lê Thái Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cho biết: “Năm 2013, có 100% cấp ủy cơ sở thuộc Đảng ủy Khối đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung chuyên đề của năm cho cán bộ, đảng viên và người ngoài đảng bằng nhiều hình thức thích hợp, đồng bộ, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đồng thời gắn kết với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Theo ông Lê Thái Bình, qua quá trình thực hiện, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được tăng cường. Chất lượng các phong trào thi đua từng bước đi vào chiều sâu, nhiều điển hình tiên tiến được phát hiện, tuyên dương và nhân rộng kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Văn Hùng cho rằng, thời gian qua, mặc dù tình hình chung còn nhiều khó khăn, nhưng các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo đạt kết quả. Trong đó, công tác nắm bắt, dự báo tình hình chính trị được tăng cường hướng và bám sát cơ sở, chú trọng tập trung ở những địa bàn phức tạp. Toàn ngành đã nắm bắt, xử lý thông tin kịp thời, nhất là các sự việc mới phát sinh trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. “Trong thời gian đến, các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị cần quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác tuyên giáo nói chung, công tác tư tưởng nói riêng. Coi đây là vũ khí sắc bén nhằm tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận của xã hội, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ trong thời gian tiếp theo” - đồng chí Ngô Văn Hùng nói.

HÀN GIANG