Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Củng cố niềm tin, tăng cường trách nhiệm

HÀN GIANG |

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, là tiền đề để các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh nghiêm túc soi rọi, tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận 21 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

Đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc tại huyện Nam Giang về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2021. Ảnh: A.N
Đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc tại huyện Nam Giang về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2021. Ảnh: A.N

Nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục hạn chế

Nhiều năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước thực hiện nghiêm quy chế sinh hoạt với cấp ủy định kỳ vào thứ Tư tuần cuối tháng. Nhờ đó, những vấn đề khó khăn, bức xúc ở cơ sở được chỉ đạo giải quyết, khắc phục kịp thời, nhất là các vụ việc được dư luận quan tâm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, ngăn ngừa sai phạm.

Ông Phan Văn Dương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Phước chia sẻ, các hạn chế trong quản lý kinh tế, xã hội, về đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên và những hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã được khắc phục nghiêm túc, hiệu quả. Gắn việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy được phát huy.

“Đặc biệt, triển khai mô hình “Trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân” từ năm 2019, các tổ chức trực thuộc Huyện ủy xây dựng chương trình gắn với điều kiện cụ thể của địa phương và đã có chuyển biến rõ rệt.

Qua học tập và làm theo gương Bác, cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức phục vụ nhân dân, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - ông Dương nói.

Trong 5 năm qua, có 153 trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 278 trường hợp có biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống và 28 trường hợp có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã bị xử lý kỷ luật.

Công an tỉnh phát hiện, khởi tố 19 vụ việc, với 38 bị can về hình vi tham nhũng. Thực hiện nghiêm các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ không đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình; qua kiểm tra, rà soát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xử lý kiểm điểm, bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn cho gần 600 cán bộ; thu hồi, hủy bỏ quyết định đối với 30 trường hợp.

Tại Điện Bàn, ông Phan Minh Dũng - Bí thư Thị ủy cho hay, việc đăng ký thực hiện “làm theo Bác” gắn với cam kết về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, nhất là trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng.

Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ thị xã đã chú trọng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Trung ương 4 đã chỉ ra.

Đồng thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm, kết hợp với tiến hành giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm.

“Một bộ phận đảng viên trong Đảng bộ thị xã vi phạm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; vi phạm đạo đức, lối sống đã được các cấp kiểm tra, làm rõ và xử lý kỷ luật theo quy định (129 đảng viên - PV).

Có 4 tổ chức đảng vi phạm do chủ quan, buông lỏng sự lãnh đạo; có biểu hiện bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ; thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc đến mức phải thi hành kỷ luật” - ông Dũng cho biết.

Nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin

Xác định việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nhiệm vụ quan trọng, cơ bản, lâu dài, Tỉnh ủy đã ban hành các kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế; hướng dẫn thực hiện các giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng đã coi trọng hơn việc đề cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là đấu tranh với những biểu hiện nói và làm trái với Cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trên địa bàn tỉnh bảo đảm các nội dung, yêu cầu theo tinh thần của nghị quyết, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và đạt được một số kết quả quan trọng.

Nhận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên được nâng lên; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vấn đề cấp bách phải chỉnh đốn Đảng.

Đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

“Ngay trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã giải quyết được nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Đảng và nhân dân. Qua đó, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Từ việc chỉ đạo thực hiện nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như các cấp ủy đảng, cán bộ lãnh đạo các cấp có thêm kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, chế độ công vụ, lề lối làm việc, có tác dụng cảnh báo, răn đe, cảnh tỉnh và ngăn chặn các hành vi tiêu cực” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh.