Xây dựng "chuẩn trách nhiệm"

HOÀNG THỌ (thực hiện) |

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, công tác cán bộ ở Nam Trà My có những bước tiến đáng kể, góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức chung lòng vượt qua khó khăn với quyết tâm xây dựng quê hương. Hướng đến chặng đường phía trước, Đảng bộ Nam Trà My tiếp tục xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đạt 3 chuẩn: chuẩn chuyên môn, chuẩn chính trị, chuẩn trách nhiệm. Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XVIII, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Thanh Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nam Trà My để làm rõ thêm một số nội dung trong công tác cán bộ tại địa phương.

* Thưa ông, đối với miền núi, công tác cán bộ luôn có những mặt hạn chế, nhất là cán bộ cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua, huyện Nam Trà My đã khắc phục tồn tại này ra sao?

Ông Lê Thanh Hưng - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nam Trà My.
Ông Lê Thanh Hưng - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nam Trà My.

- Ông Lê Thanh Hưng: Với công tác cán bộ, nâng cao chất lượng không thể nằm ngoài việc bồi dưỡng, đào tạo và rèn luyện từ thực tiễn. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ huyện rất quan tâm đến việc đào tạo những đồng chí chưa đạt chuẩn về chuyên môn, lý luận chính trị khi thời gian công tác còn dài. Trong đó, với những cán bộ có trách nhiệm, có năng lực công tác, chúng tôi tiếp tục đưa đi đào tạo trình độ cao hơn. Theo đó, huyện đã cử đi đào tạo sau đại học 2 đồng chí, đại học chuyên môn 99 đồng chí; cao cấp, cử nhân lý luận chính trị  - hành chính 16 đồng chí; trung cấp lý luận chính trị - hành chính 234 đồng chí. Ngoài ra, tại huyện đã mở 5 lớp bồi dưỡng cho 148 lượt bí thư chi bộ cơ sở. Đến giờ này, có thể khẳng định cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện của Nam Trà My đã cơ bản đạt chuẩn cả về chuyên môn và chính trị; số cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở đã đạt chuẩn chiếm hơn 95%. Hiện nay chúng tôi tiếp tục cử tất cả cán bộ lãnh đạo, quản lý ở xã đi đào tạo đại học. Tin chắc rằng nhiệm kỳ đến, cán bộ cấp cơ sở ở Nam Trà My sẽ đạt chuẩn 100%.

* Với nền tảng xây dựng được, công tác cán bộ của Nam Trà My nhiệm kỳ tới có thuận lợi và chuyển biến mạnh mẽ hơn không, thưa ông?

- Ông Lê Thanh Hưng: Trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi xác định tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở, trong đó chú trọng cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ nữ ở cấp cơ sở. Đảng bộ huyện tập trung đào tạo cán bộ có trình độ chuyên môn sau đại học, cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở đạt chuẩn. Ưu tiên bố trí việc làm cho sinh viên đi học hệ cử tuyển, tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá, giỏi về công tác tại huyện nhằm tạo nguồn cán bộ cho tương lai. Vấn đề quan tâm hàng đầu của huyện là phải nâng cao được trình độ và trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ cấp xã.

Cán bộ huyện Nam Trà My gặp gỡ, lắng nghe tâm tư của đồng bào Xê Đăng (xã Trà Linh) về việc phát triển cây sâm Ngọc Linh. Ảnh: H.Thọ
Cán bộ huyện Nam Trà My gặp gỡ, lắng nghe tâm tư của đồng bào Xê Đăng (xã Trà Linh) về việc phát triển cây sâm Ngọc Linh. Ảnh: H.Thọ

* Ông có thể nói rõ hơn giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ của Nam Trà My?

Tăng cường xây dựng Đảng

Toàn huyện Nam Trà My hiện có có 42 chi bộ, đảng bộ cơ sở; 83 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 100% số thôn có chi bộ đảng. Trong nhiệm kỳ qua, toàn đảng bộ kết nạp được 503 đảng viên, bằng 125% chỉ tiêu nghị quyết, nâng tổng số đảng viên toàn huyện tính đến cuối tháng 6.2015 là 1.461 người. Bình quân hàng năm có 69,28% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và 97,35% số đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

- Ông Lê Thanh Hưng: Trọng tâm của công tác cán bộ trong nhiệm kỳ đến, chúng tôi chú ý 3 vấn đề: Một, rà soát lại khâu quy hoạch cán bộ hàng năm để có hướng đưa đi đào tạo và đào tạo lại. Những đồng chí nào đạt chuẩn về chuyên môn thì tiếp tục cử đi đào tạo chính trị cao cấp. Việc này thực hiện từ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện đến cấp xã. Hai, tiếp tục thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về tinh giản biên chế nên trong nhiệm kỳ đến những đồng chí nào không có điều kiện để tiếp tục đào tạo do tuổi cao, năng lực, trách nhiệm thấp thì chúng tôi vận động nghỉ theo chế độ. Đồng thời tiếp tục quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ trẻ, có năng lực, có trình độ; quan tâm đến cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ. Ba, khi đội ngũ cán bộ đáp ứng cơ bản về trình độ, năng lực, vấn đề chúng tôi quan tâm nhất là nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể. Người đứng đầu phải tiền phong, gương mẫu để cán bộ cấp dưới noi theo.

Chúng tôi xác định công tác cán bộ ở Nam Trà My ngoài chuẩn chuyên môn, chuẩn chính trị còn có thêm chuẩn trách nhiệm. Cán bộ có trách nhiệm thì công việc được hanh thông. Trong khâu quy hoạch cán bộ, việc đào tạo phải công khai, minh bạch, dân chủ. Đồng chí nào có điều kiện, thực sự có năng lực, tâm huyết, có trách nhiệm thì quy hoạch, dự nguồn vào các chức danh chủ chốt. Trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, thực hiện trẻ hóa đội ngũ cán bộ, kết hợp các độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, tính phát triển trong đội ngũ cán bộ, tránh tình trạng vừa thừa, vừa thiếu và hụt hẫng như trước đây. Chủ động ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương không để lọt những cán bộ cơ hội, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng. Kiên quyết và kịp thời thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý sa sút về phẩm chất chính trị, yếu kém về năng lực, gây mất đoàn kết nội bộ, uy tín kém, quần chúng bất bình.

* Xin cảm ơn ông!

HOÀNG THỌ (thực hiện)