Xây dựng Đảng ở Thăng Bình: Chuyển biến từ cơ sở

NGUYỄN QUANG VIỆT |

Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình vừa tổ chức buổi gặp mặt, tuyên dương các chi bộ và bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.

Bà Lê Thị Dần - Bí thư Chi bộ thôn Quý Phước 2 (xã Bình Quý) tìm hiểu đời sống người dân trên địa bàn. Ảnh:Q.VIỆT
Bà Lê Thị Dần - Bí thư Chi bộ thôn Quý Phước 2 (xã Bình Quý) tìm hiểu đời sống người dân trên địa bàn. Ảnh:Q.VIỆT

Vai trò hạt nhân

“Hoạt động của các chi bộ trực thuộc đảng bộ 22 xã, thị trấn của huyện Thăng Bình được nâng lên rõ rệt, đảm bảo sự lãnh đạo thông suốt của Đảng đến cơ sở. Những thành tựu trên càng khẳng định rõ vai trò của các chi bộ thôn, tổ dân phố, góp phần tạo nên sự chuyển biến, phát triển ở các mặt của đời sống trên địa bàn huyện”.  (Ông Phan Công Vỹ, Bí thư Huyện ủy Thăng Bình)

Trong số 21 bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu được Huyện ủy Thăng Bình khen thưởng lần này, bà Lê Thị Dần - Bí thư Chi bộ thôn Quý Phước 2 (xã Bình Quý) có lẽ là người dành được nhiều tình cảm trân trọng. Bởi, khi Chi bộ thôn Quý Phước 2 đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh 5 năm liền và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng thì không thể không nhắc đến vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở của bà. Năm 2015, trong tổng số 132 chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thăng Bình, có 18 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, trong số đó chỉ có Chi bộ thôn Quý Phước 2 được Tỉnh ủy khen thưởng.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình, trong thời gian qua, Chi bộ thôn Quý Phước 2 đã cụ thể hóa chức trách, nhiệm vụ, thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị, tập trung lãnh đạo và vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua. Trong số đó, đáng kể nhất là vận động người dân hiến đất, chung tay xây dựng nông thôn mới; ứng dụng cơ giới hóa cũng như tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; xây dựng các mô hình kinh tế mới hiệu quả, qua đó xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân. Trong giải phóng mặt bằng, xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, bà Lê Thị Dần đã đi đầu trong việc sâu sát tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân. Trên cơ sở đó, lắng nghe, chia sẻ và thuyết phục người dân nhanh chóng nhường đất để dự án được triển khai thuận lợi. Hàng năm, sau khi xây dựng và thông qua nghị quyết hành động, Chi bộ thôn nhanh chóng thành lập tổ dân vận và giao nhiệm vụ vận động nhân dân toàn thôn chung tay thực hiện đạt kế hoạch, mục tiêu đặt ra. Chi bộ thôn Liễu Thạnh (xã Bình Nguyên) cũng là một trong những tổ chức đảng tiêu biểu xuất sắc điển hình, là đại diện duy nhất được Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình khen thưởng khi đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền. Khi nói đến thành tích này, bà Lê Thị Phương - Bí thư Chi bộ thôn Liễu Thạnh được nhìn nhận là người có vai trò to lớn. Bà Lê Thị Phương luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ ở cơ sở, được Huyện ủy Thăng Bình đánh giá là tấm gương tiêu biểu về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; năng động, sáng tạo và tâm huyết với nhiệm vụ được giao. Bà Phương cũng luôn tích cực triển khai việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong chi bộ và nhân dân toàn thôn; luôn là “đầu tàu” trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Nhiều chuyển biến

Tại buổi gặp mặt, Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình đã thông qua nhiều nhiệm vụ trọng tâm để các chi bộ thôn, tổ dân phố chú trọng triển khai trong thời gian tới. Trong đó, yêu cầu cấp ủy đảng tập trung triển khai quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chú trọng đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức nghiên cứu, học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sớm đưa vào cuộc sống; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở; thực hiện tốt công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp…

Trước đây, ở một số thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thăng Bình, sinh hoạt chi bộ hàng tháng chưa được tổ chức thường xuyên, không đúng thời gian quy định. Trong khi đó, năng lực lãnh đạo ở các chi bộ còn hạn chế, một số chi bộ thụ động trong việc triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ cấp ủy đề ra. Có nơi, vai trò lãnh đạo của chi bộ còn mờ nhạt, công tác đào tạo nguồn, phát triển đảng viên còn yếu; đảng viên chưa gương mẫu trong các hoạt động thực tiễn, chưa phát huy được vai trò tiền phong, nòng cốt. Những điểm yếu đó đã được cải thiện, khắc phục trong năm 2015 nhờ hàng loạt giải pháp triển khai nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ thôn, tổ dân phố cũng như vai trò lãnh đạo của bí thư chi bộ. Trong đó có thể kể đến việc các chi ủy - chi bộ thôn, tổ dân phố đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, đảm bảo sinh hoạt chi bộ có nội dung thiết thực, rõ ràng, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Trước mỗi kỳ sinh hoạt, chi ủy hoặc bí thư chi bộ đều chuẩn bị chu đáo về nội dung, xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để triển khai. Trên cơ sở đó, chi bộ thảo luận, phân tích kỹ từng vấn đề, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm để đề ra những giải pháp khả thi thực hiện.
Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình, trong năm qua, vai trò của chi ủy và bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn được thể hiện rõ nét. Các bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố đã bám sát chủ trương của đảng ủy xã, thị trấn, tổ chức triển khai, thực hiện linh hoạt các nhiệm vụ chính trị ở từng địa bàn dân cư; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng cơ sở. Nhờ đó các nhiệm vụ chính trị được đảm bảo, góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng ở các thôn, tổ dân phố.

NGUYỄN QUANG VIỆT