CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ TỈNH LẦN THỨ XIII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Thượng tá MAI KIM BÌNH (Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) |

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, giữ vững mối đoàn kết thống nhất giữa cấp ủy với các tổ chức đảng, giữa đảng viên với chi bộ, giữa đảng bộ với cấp ủy, chính quyền địa phương... là điểm mấu chốt để nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ Quân sự tỉnh luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Lực lượng vũ trang tỉnh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì năm 2017. Ảnh: T.A
Lực lượng vũ trang tỉnh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì năm 2017. Ảnh: T.A

Chặt chẽ trong chỉ đạo, lãnh đạo

Trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng. Tác phong lãnh đạo của cấp ủy từng bước được chấn chỉnh, phong cách làm việc khoa học, nền nếp, phát huy dân chủ, tạo được mối đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ.

Nhiều năm liền, lực lượng vũ trang tỉnh dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu 5, được các cấp biểu dương, khen thưởng. Tiêu biểu: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba của Chủ tịch nước; Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Chính trị; Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Hằng năm, hằng quý, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và có sự tham dự của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Từ đó, những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của lực lượng vũ trang tỉnh được thông qua, bàn bạc, thống nhất trong đảng ủy và đưa vào nghị quyết để lãnh đạo thực hiện.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Đảng ủy Quân sự tỉnh ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động, quy chế kiểm tra, giám sát và quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; phân công từng đảng ủy viên tham gia sinh hoạt các chi bộ và đứng điểm ở các huyện, thị xã, thành phố. Những nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ mới hoặc những khuyết điểm tồn tại kéo dài thì đảng ủy có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo. Đồng thời duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề, cải tiến nội dung sinh hoạt chi bộ theo quy định, việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề mỗi quý ít nhất một lần.

Vững mạnh từ nội bộ đảng

Đi đôi với công tác xây dựng, giữ vững mối đoàn kết nội bộ, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cũng được Đảng ủy Quân sự tỉnh đặc biệt quan tâm. Với phương châm “lấy giáo dục, phòng ngừa là chính; kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm”, nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh được triển khai toàn diện hơn so với nhiệm kỳ trước.

Lực lượng của Bộ CHQS tỉnh diễu hành trong diễn tập thực binh xử lý tình huống A2. Ảnh: T.A
Lực lượng của Bộ CHQS tỉnh diễu hành trong diễn tập thực binh xử lý tình huống A2. Ảnh: T.A

Nổi bật là cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 74 tổ chức đảng trực thuộc và 1.790 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 107 tổ chức đảng gắn với 242 cấp ủy viên. Trong nhiệm kỳ không có tổ chức đảng vi phạm kỷ luật phải xử lý; đã xem xét, xử lý kỷ luật 4 đảng viên vi phạm…

Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ qua, mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ được củng cố tăng cường, chất lượng sinh hoạt đảng, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên, phát huy được vai trò của đảng viên, cấp ủy viên các cấp, từng bước hoàn thiện phương thức lãnh đạo, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ.

Một trong những yếu tố tạo nên sự thành công trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Quân sự tỉnh là công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên. Quán triệt, thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo công tác cán bộ, điều hành tốt kế hoạch, quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp, chú trọng cân đối giữa các lứa tuổi để bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển vững chắc. Đẩy mạnh luân chuyển cán bộ gắn với sử dụng đúng sở trường, tạo điều kiện cho cán bộ được thử thách qua các cương vị; điều động, bổ nhiệm, đề bạt, nâng lương, đào tạo, bồi dưỡng, chuyển ra đúng nguyên tắc, quy trình. Kịp thời thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác nhân sự cho đại hội đảng các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Chính nhờ triển khai thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ, hiệu quả nên nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nghị quyết và chương trình hành động, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt. Và điều đáng trân quý nhất là tạo được sự tin tưởng của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và sự tin yêu, quý mến của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với “Bộ đội Cụ Hồ”. Đó sẽ là động lực thôi thúc lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hôm nay tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện.

TAGS