Xây dựng đội ngũ cán bộ: Nhiệm vụ then chốt

HÀN GIANG |

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở từng giai đoạn gắn với định hướng lâu dài được xem là nhiệm vụ then chốt nhất trong công tác xây dựng Đảng.

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định chuẩn y của Ban Bí thư về công tác cán bộ của tỉnh. Ảnh: N.Đ
Lãnh đạo tỉnh trao quyết định chuẩn y của Ban Bí thư về công tác cán bộ của tỉnh. Ảnh: N.Đ

Nghiêm túc khắc phục sai sót

Ở nhiệm kỳ nào cũng vậy, công tác cán bộ luôn được các cấp ủy đảng đặt lên hàng đầu. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chia sẻ, ở nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rút ra được những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác cán bộ ở những nhiệm kỳ trước đó. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế được Trung ương chỉ ra, nhất là về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình các bước làm công tác cán bộ, siết lại kỷ cương, xử lý nghiêm túc trường hợp sai sót. Đây là những việc khó, nhưng làm được việc này có ý nghĩa đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận cho tương lai.

Về cơ bản, đến nay, những trường hợp chưa đủ chuẩn về bằng cấp, bằng cấp có sai sót đã được xử lý nghiêm túc. Hay trong tuyển dụng cán bộ, lẽ ra phải qua thi tuyển nhưng không thi tuyển, chuyển từ viên chức sang công chức có sai sót cũng đã được kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh.

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch tổng rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ cán bộ; tổng rà soát về công tác đảng viên, làm rất kỹ lưỡng. Đến nay, đã cơ bản thực hiện đảm bảo theo Kết luận của 48 của Bộ Chính trị, và gần đây nhất là Kết luận 71 của Bộ Chính trị về định hướng xử lý các sai sót trong công tác cán bộ. Đây cũng là kinh nghiệm sâu sắc để làm tốt công tác cán bộ” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Văn Dũng khẳng định, thời gian qua, việc đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của tỉnh đều thực hiện theo quy trình 5 bước hết sức chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Tỉnh chủ trương chú trọng ưu tiên cán bộ trẻ, cán bộ nữ nhưng  không vì thế mà lơ là chất lượng. Qua thực tiễn cho thấy mỗi người đều xứng đáng với vị trí bổ nhiệm, được dư luận, cán bộ và đảng viên rất đồng tình. Ở cơ sở và cấp trên cơ sở cũng vậy, nhiều cán bộ trẻ tham gia cấp ủy khóa mới được tuyển chọn một cách khách quan, công tâm, kỳ vọng sẽ góp phần tạo ra những đột phá mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Nâng chất lượng cấp ủy

“Các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải có trách nhiệm chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đây là nhiệm vụ then chốt nhất trong công tác xây dựng Đảng”.

(Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng)

Đánh giá kết quả công tác cán bộ của tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Lê Văn Dũng nhìn nhận, những kết quả này góp phần rất quan trọng cho sự thành công của đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiều đồng chí được quy hoạch, rèn luyện, đào tạo cơ bản, lựa chọn giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới của cơ sở, cấp huyện với chất lượng được nâng lên đáng kể... Về nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XXII, đến nay, cấp ủy đương nhiệm cơ bản hoàn thành chuẩn bị nhân sự cho đại hội, thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng theo quy trình 5 bước để gửi trình xin ý kiến Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, đồng chí Lê Văn Dũng cho rằng, công tác cán bộ của tỉnh nhiệm kỳ qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Việc tập trung xử lý các sai sót ở một số vị trí công tác còn chậm. Có một vài trường hợp có sai sót trong công tác tuyển dụng vẫn chưa được xử lý dứt điểm, gây khó khăn cho công tác bố trí, sử dụng cán bộ. Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy (khóa XXI) về công tác cán bộ có thời gian xác định cán bộ sinh sau năm 1975, nghĩa là sinh từ ngày 1.1.1976, bắt buộc phải có trình độ đào tạo đại học chính quy, đã gây khó khăn ban đầu cho một số cấp ủy, cán bộ cấp cơ sở phải tập trung đi học nhằm đủ chuẩn. Điều này tác động đến công tác cán bộ, nhất là về tư tưởng, tình cảm. Sau khi Trung ương có kết luận không phân biệt bằng cấp, Tỉnh ủy đã tiến hành điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 04 bằng Nghị quyết 15, không phân biệt bằng cấp, tháo gỡ được khó khăn, tạo điều kiện cho cán bộ có hướng phấn đấu tốt hơn.

Từ những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ, đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở vừa qua, có một vài nơi, một số đồng chí dự kiến sẽ đảm nhiệm những vị trí nhưng không trúng cử. Đặc biệt, có đảng bộ ở miền núi một phó bí thư cấp ủy huyện nhưng lại không trúng cử vào ban chấp hành. “Đây cũng là một tồn tại, hạn chế thuộc trách nhiệm của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nói.

Xây dựng chiến lược lâu dài

Công tác cán bộ là quy trình được thực hiện thường xuyên, liên tục, không tách rời một giai đoạn nào, nên sự thành công, các kinh nghiệm hay của công tác cán bộ ở nhiệm kỳ này cũng là điều kiện tiền đề cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới tiếp tục kế thừa và phát huy. Đồng thời qua đó có cơ hội nhìn nhận, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm phấn đấu xây dựng chiến lược cán bộ ở nhiệm kỳ đến và các giai đoạn tiếp theo tốt hơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nói, trong nhiệm kỳ tới, một trong những vấn đề đặt ra là cần tập trung làm tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ cho thật sự công tâm, khách quan, thực chất, không chạy theo thành tích, không vị nể, thiên vị, phải thông qua nhiều kênh, nhiều cấp và đặc biệt là dựa vào Nhân dân để nhận xét, đánh giá công tác cán bộ. Có như vậy mới lựa chọn được đội ngũ cán bộ tốt và đưa vào quy hoạch mang tính chiến lược lâu dài phục vụ quá trình xây dựng và phát triển Quảng Nam ở giai đoạn mới. Trong đó, hết sức chú ý đến đội ngũ cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản; quan tâm đến đội ngũ cán bộ có đào tạo chuyên môn sâu về các lĩnh vực kinh tế - xã hội... Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII sẽ họp bàn sâu kỹ và xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ ở nhiệm kỳ 2020 - 2025.