Xây dựng tổ chức đảng "bốn tốt"

HÀN GIANG |

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; phân công cấp ủy viên cấp trên theo dõi, phụ trách và dự sinh hoạt với tổ chức đảng ở cơ sở là những nhiệm vụ được xác định nhằm xây dựng tổ chức đảng “bốn tốt”…

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Ảnh: N.Đ
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Ảnh: N.Đ

Kế hoạch cụ thể hóa đưa Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” đã được các cấp ủy của tỉnh xây dựng.

Theo kế hoạch, các cấp ủy tổ chức tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy (khóa XX) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tháng 3/2023.

Từ đó, đề ra nhiệm vụ và giải pháp mới nhằm tiếp tục tăng cường, củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên phù hợp với giai đoạn mới. Ban Tổ chức cấp ủy huyện cũng được giao xây dựng kế hoạch triển khai mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt).

Lấy hiệu quả làm thước đo

Trong các giải pháp xây dựng tổ chức đảng “bốn tốt”, theo ông Phan Công Vỹ - Bí thư Huyện ủy Thăng Bình, Huyện ủy sẽ hướng đến thực hiện thí điểm mô hình sinh hoạt tổ đảng thay cho sinh hoạt chi bộ tại các chi bộ khu dân cư có đông đảng viên theo Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 1/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương phân công Huyện ủy viên về tham dự sinh hoạt với ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn và chi bộ khu dân cư.

Đồng thời chú trọng nâng cao trách nhiệm của cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu trong công tác xây dựng Đảng nơi mình sinh hoạt. Lấy hiệu quả hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng nơi được phân công phụ trách là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy viên.

Xác định giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua việc phân công cấp ủy viên huyện, cấp ủy viên cơ sở trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ là quan trọng và để thực hiện hiệu quả, Ban Tổ chức Huyện ủy Bắc Trà My đã ban hành một số biểu mẫu gửi đến các TCCSĐ để xác nhận ngày, tháng, năm cấp ủy huyện về dự sinh hoạt với chi bộ trong một năm để làm cơ sở đánh giá cấp ủy cuối năm.

Đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn, mỗi địa phương lựa chọn, bồi dưỡng, hướng dẫn cho 1 chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt điểm, làm mẫu cho cấp ủy các chi bộ còn lại trong đảng bộ được mời đến tham dự theo dõi học tập để nhân rộng cho các chi bộ khác học tập, làm theo. Đưa công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Huyện ủy.

Ông Trương Đình Tuyết - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy Bắc Trà My cho hay, với nhiều biện pháp, cách thức hết sức quyết liệt, năm 2022 đã có 139 lượt cấp ủy huyện, các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và hàng trăm lượt cấp ủy viên cơ sở tham dự sinh hoạt chi bộ nơi được phân công phụ trách.

“Từng đồng chí được phân công dự sinh hoạt cùng với chi bộ đều có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc để chi bộ thực hiện đảm bảo nội dung quy định, hướng dẫn, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt đối với các loại hình chi bộ ở cơ sở” - ông Tuyết nhìn nhận.

Nâng  cao chất lượng đảng viên

Củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, Ban Tổ chức Huyện ủy Núi Thành đã có nhiều giải pháp đồng bộ, và tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên mới giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

Chuyển biến tích cực, năm 2021 toàn huyện kết nạp được 112 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 124% chỉ tiêu tỉnh giao (112/90 chỉ tiêu). Năm 2022 kết nạp 120 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 133,33% chỉ tiêu tỉnh giao (120/90 chỉ tiêu), trong đó có 3 chủ doanh nghiệp tư nhân và thành lập được 1 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Núi Thành - Bùi Văn Hoàng cho hay, trong hai năm qua, Ban Tổ chức Huyện ủy Núi Thành cũng đã tham mưu, chỉ đạo các TCCSĐ sàng lọc đưa 64 đảng viên ra khỏi Đảng.

Việc rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng được thực hiện đúng quy trình như Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương.

Theo ông Hoàng, kịp thời phát hiện, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng nhằm làm trong sạch đội ngũ đảng viên, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; duy trì kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

“Công tác này được chỉ đạo thực hiện thường xuyên; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, minh bạch, tránh lợi dụng để trù dập vì động cơ cá nhân.

Đồng thời đề cao ý thức tự giác của đảng viên; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, tinh thần trách nhiệm của tổ chức đảng và Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội” - ông Hoàng nói.

Với Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, ông Thái Bình - Bí thư Đảng ủy Khối chia sẻ: “Trong kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết 21 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định tập trung đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên.

Tăng cường công tác quản lý đảng viên, nhất là về chính trị, tư tưởng, việc lập và sử dụng các trang thông tin trên internet, mạng xã hội… Đảng ủy thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; kịp thời chấn chỉnh đối với đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước; đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín thấp”.