Hộ nghèo cũng phải đóng tiền hỗ trợ xã kết nghĩa

N.T.K |

Đây là “chuyện thật như đùa” ở xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành. Anh N.V.D. - chủ một hộ nghèo ở thôn Diêm Phổ nhận được thông báo nộp các khoản tiền công ích do Trưởng ban nhân dân thôn ký, trong đó có cả khoản tiền hỗ trợ xã kết nghĩa T.N. (Bắc Trà My). Điều đáng lưu ý là, các khoản khác được viết tay thì khoản tiền 5.000 đồng hỗ trợ xã T.N. lại được đánh máy như là một khoản tiền quy định đã có sự thống nhất của lãnh đạo xã.

Chủ trương kết nghĩa giữa cơ quan, đơn vị, địa phương này với cơ quan, đơn vị, địa phương khác là một chủ trương đúng, hợp tình, hợp lý nhằm mục đích hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Tuy nhiên, việc đưa khoản tiền hỗ trợ xã kết nghĩa vào các khoản thu cần phải nộp như cách làm của xã Tam Anh Nam thì khó thuận lòng dân. Thiết nghĩ, có nhiều cách để hỗ trợ cũng như vận động giúp đỡ địa phương bạn, không nên chia đều cho từng hộ dân là xong. Dư luận bà con ở xã Tam Anh Nam đang thắc mắc, tại sao hộ nghèo cũng phải đóng tiền hỗ trợ kết nghĩa?

N.T.K