Vụ án hành chính ở Điện Bàn: 6 lần xét xử vẫn chưa xong

THÂN PHƯỚC THÀNH |

Một vụ án hành chính ở huyện Điện Bàn đã qua 6 lần xét xử sơ thẩm và phúc thẩm nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm, khiến người khiếu nại bức xúc.

Gia đình ông Trần Dũng ở thôn 7a, xã Điện Nam Đông (Điện Bàn) quản lý sử dụng 3.956m2 đất ở, đất vườn từ trước năm 1975 và được UBND Điện Bàn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) năm 1996. Năm 2004, UBND Điện Bàn thu hồi 2.106m2 đất của ông Trần Dũng để xây dựng Cụm công nghiệp và dịch vụ (CCN&DV) Thương Tín 1, nhưng không ban hành quyết định thu hồi đất, không có quyết định bồi thường thiệt hại tài sản cho hộ ông Dũng theo Khoản 2, Điều 42 Luật Đất đai 2003. Việc chi trả bồi thường thiệt hại thực hiện theo bảng kê và thông báo cho bà Nguyễn Thị Dèo (mẹ ông Dũng) đến nhận 281.543.000đ. Ông Dũng thấy việc thu hồi đất và bồi thường thiệt hại không đúng pháp luật đã khiếu nại nhưng không được UBND Điện Bàn giải quyết thỏa đáng, nên tiếp tục khiếu nại lên cấp trên. Ngày 24.6.2008 UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định 2097/QĐ-UBND giải quyết chấp nhận khiếu nại của ông Dũng, yêu cầu UBND Điện Bàn bồi thường thiệt hại bổ sung cho hộ ông Dũng.
Ngày 2.10.2008 UBND Điện Bàn có Công văn 767/UBND trả lời ông Trần Dũng, trong đó nêu rõ: “Theo báo cáo của Ban Đền bù thiệt hại - giải phóng mặt bằng và tái định cư (ĐBTH - GPMB và TĐC) huyện ngày 11.9.2008, thì số tiền đền bù bổ sung cho hộ ông và các hộ có đất bị thu hồi tại CCN&DV Thương tín 1, xã Điện Nam Đông là 680.000.000 đồng”. Ông Dũng thở phào nhẹ nhõm và tưởng rằng gia đình mình cùng các hộ dân khác sẽ được hưởng số tiền bồi thường, hỗ trợ bổ sung thỏa đáng để ổn định cuộc sống gia đình. Thế nhưng, ngày 6.11.2008 UBND Điện Bàn ra Quyết định 6890/QĐ-UBND phê duyệt phương án đền bù bổ sung giá đất cho các hộ bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng lô C1, CCN&DV Thương Tín 1 số tiền 130.397.307đ, nhưng không nêu rõ mỗi hộ được hỗ trợ bổ sung bao nhiêu? Số tiền còn lại là 549.602.693đ, theo Công văn số 767 nêu trên không rõ sử dụng vào việc gì?

Ông Dũng khởi kiện yêu cầu TAND Điện Bàn hủy một phần Quyết định 6890/QĐ-UBND, do căn cứ văn bản pháp luật đã hết hiệu lực thi hành có đơn giá lỗi thời, so với đơn giá bồi thường theo Quyết định 29/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Thế nhưng, Bản án hành chính sơ thẩm (HCST) lần đầu của TAND Điện Bàn cho rằng Quyết định 6890/QĐ-UBND đúng pháp luật và bác khởi kiện của ông Dũng. Trong thời gian chuẩn bị xét xử phúc thẩm, UBND Điện Bàn ra Quyết định 4230/QĐ-UBND ngày 23.11.2010 hủy bỏ một phần Quyết định 6890/QĐ-UBND. Do đó, bản án hành chính phúc thẩm lần đầu hủy bản án HCST và đình chỉ việc giải quyết vụ án. Lần nữa, ông Dũng khởi kiện hành vi hành chính của UBND Điện Bàn về việc không ra quyết định thu hồi đất và bồi thường thiệt hại cho gia đình ông không đúng pháp luật. Ngày 25.5.2012, UBND Điện Bàn ra Quyết định 2452/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định 4223/QĐ-UBND và Quyết định 2453/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định 4230/QĐ-UBND. Do đó, bản án HCST lần hai nêu rõ: “Quyết định 6890/QĐ-UBND và Quyết định 2144/QĐ-UBND của UBND Điện Bàn đã được khôi phục hiệu lực thi hành và ông Dũng có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật”. Bản án HCST lần hai của TAND Điện Bàn cũng bác khởi kiện của ông Dũng đối với UBND Điện Bàn về hành vi hành chính trong việc thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Như vậy, qua nhiều lần xét xử, vụ khiếu nại của ông Trần Dũng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

THÂN PHƯỚC THÀNH