26 F1 của Quảng Nam liên quan các ca Covid-19 có kết quả âm tính

XUÂN HIỀN |

(QNO) - Ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế thông tin, 26 trường hợp F1 của bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nam và chuyên gia Trung Quốc có kết quả xét nghiệm âm tính.

Đối với bệnh nhân Covid-9 ở Hà Nam (BN2899), Quảng Nam có 8 trường hợp F1 (Hội An 3, Điện Bàn 3, Đại Lộc 1, Thăng Bình 1) và đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Chuyến bay VN160 ngày 29.4 (có chuyên gia Trung Quốc nhiễm Covid-19), Quảng Nam giám sát được 12 F1. Trong đó cách ly tập trung, lấy mẫu 8 trường hợp (Điện Bàn 6, Thăng Bình 1, Tam Kỳ 1) và đều có kết quả âm tính lần 1; các trường hợp còn lại đã đến các tỉnh khác và phối hợp trung tâm kiểm soát bệnh tật các địa phương này giám sát.

Chuyến bay VN7161 ngày 27.4 (có chuyên gia Trung Quốc nhiễm Covid-19), Quảng Nam giám sát được 16 F1. Trong đó cách ly tập trung, lấy mẫu 10 trường hợp (Hội An 3, Điện Bàn 2, Tam Kỳ 2, Thăng Bình 1, Quế Sơn 1, Phước Sơn 1) và đều có kết quả xét nghiệm âm tính; các trường hợp còn lại đã đến các tỉnh khác và phối hợp trung tâm kiểm soát bệnh tật các địa phương này giám sát.

TAGS