78% số xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã

LY LAN |

Sáng 11.1, Sở Y tế hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ, giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tham dự hội nghị.

Năm qua, ngành y tế tỉnh huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế với tổng vốn hơn 195 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh đạt 29,36 giường bệnh/vạn dân, đạt 6,4 bác sĩ/vạn dân; gần 78% số xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tổng số lượt khám bệnh toàn tỉnh hơn 4,4 triệu lượt, tăng 14% so với năm 2015, hoạt động khám chữa bệnh tại các tuyến được triển khai tốt, không xảy ra sai sót lớn. Ngành cũng đạt chỉ tiêu các chương trình mục tiêu y tế quốc gia năm 2016. Trong năm 2017, ngành y tế tỉnh tiếp tục củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức ngành y tế, nâng cao năng lực y tế cơ sở, ưu tiên vùng miền núi, vùng khó khăn…

LY LAN