Ban hành chế độ hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh

B.NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quy định chế độ hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh (KCB) theo Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 1.3.2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, người bệnh có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam, KCB tại các bệnh viện công lập theo đúng tuyến chuyên môn quy định của ngành y tế (gồm người thuộc hộ nghèo; đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn được hỗ trợ tiền ăn khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên) được hưởng chế độ theo quy định này với mức 3% lương tối thiểu chung/người bệnh/ngày.

Những đối tượng nêu trên còn được hỗ trợ tiền đi lại từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển bệnh viện khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ trung tâm y tế huyện trở lên và đối với các trường hợp cấp cứu, tử vong hoặc bệnh quá nặng và người nhà có nguyện vọng đưa về nhà nhưng không được bảo hiểm y tế hỗ trợ.

Người thuộc hộ nghèo và  người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước, được hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với mức hỗ trợ bằng 50% đối với số tiền đồng chi trả từ 100 nghìn đồng trở lên, nhưng không quá 5 triệu đồng/người/lần khám chữa bệnh và hỗ trợ không quá 3 lần/người/năm. Riêng đối với đồng bào dân tộc thiểu số đã được UBND tỉnh quyết định hỗ trợ 100% mức phí đồng chi trả bảo hiểm y tế thì không áp dụng chế độ hỗ trợ đồng chi trả bảo hiểm y tế theo Quy định này.

Người bệnh ung thư đang điều trị, chạy thận nhân tạo, mổ tim không có thẻ bảo hiểm y tế  được hỗ trợ thanh toán một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh với mức hỗ trợ bằng 50% đối với số tiền đồng chi trả từ 1 triệu đồng trở lên, nhưng không quá 5 triệu đồng/người/lần khám chữa bệnh và hỗ trợ không quá 3 lần/người/năm.

Để được giải quyết chế độ, người bệnh cần làm hồ sơ gồm đơn, giấy ra viện, thẻ bảo hiểm y tế cùng các giấy tờ liên quan) gửi về cơ sở điều trị công lập tuyến huyện và tuyến tỉnh, nơi người bệnh đến khám/điều trị nội trú, có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của các đối tượng hoặc gửi về văn phòng thường trực Ban Quản lý Quỹ KCB người nghèo tỉnh.

B.NGUYÊN