Chấn chỉnh công tác khám sức khỏe cho người học lái xe

X.H |

Sở Y tế vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh cần rà soát và chấn chỉnh các tiêu chuẩn quy định về khám sức khỏe, khám sức khỏe lái xe đảm bảo theo Nghị định số 109 của Chính phủ, quy định của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe. Việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe cũng phải được chấn chỉnh.

Theo đó, thời gian qua đã có nhiều kiến nghị, phản ánh một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện việc khám sức khỏe, khám sức khỏe lái xe thực hiện thiếu sót theo quy định hiện hành. Sở Y tế sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát thực tế tại các đơn vị trong thời gian tới, những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh làm sai quy định, không đủ khả năng, điều kiện khám sức khỏe, khám sức khỏe lái xe sẽ bị rút khỏi danh sách đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

TAGS