Chương trình Thiên thần Thái Bình Dương khám, chữa bệnh miễn phí tại Quảng Nam

NGUYỄN DƯƠNG - VINH ANH |

Trong 5 ngày (từ ngày 10 đến 15.9), chương trình hỗ trợ nhân đạo Pacific Angel 18-2 (Thiên thần Thái Bình Dương năm 2018) của Không lực Hoa Kỳ, tiến hành các hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh. Đây là chương trình do Hoa Kỳ và Việt Nam cùng với các đối tác khác hợp tác thực hiện.

Thiên thần Thái Bình Dương là một chương trình hợp tác, phối hợp hỗ trợ nhân đạo và phòng chống thiên tai hằng năm của Hoa Kỳ bao gồm khám sức khỏe tổng quát, nha khoa, nhãn khoa, nhi khoa, bên cạnh đó còn có các hội thảo trao đổi chuyên môn khác nhau. Khoảng 180 thành viên của tổ chức Thái Bình Dương, trong đó có 65 quân nhân Hoa Kỳ cùng với các tổ chức phi chính phủ địa phương và quân đội Việt Nam đã thực hiện các hoạt động chăm sóc y tế cho người dân tại xã Tam Giang (huyện Núi Thành). Trung bình mỗi ngày có khoảng 600 người dân được thăm khám bệnh miễn phí tại đây. Ngoài ra, chương trình còn xây dựng, sửa chữa 8 công trình công cộng gồm: trạm y tế, trường học cấp 1, cấp 2; tổ chức các hội thảo trao đổi chuyên môn như: cứu hộ cứu nạn, các bệnh lây nhiễm, an ninh, an toàn trong xây dựng, đang được diễn ra tại huyện Phú Ninh và huyện Tiên Phước. Tổng kinh phí cho chương trình này khoảng 1 triệu USD.

NGUYỄN DƯƠNG - VINH ANH