Công nhận 11 đơn vị đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định công nhận 11 xã, thị trấn của 7 huyện đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2017, nâng tổng số xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí này trong toàn tỉnh lên con số 197.

Trong số này, xã Đại Thắng (Đại Lộc) đạt điểm cao nhất với 90,5 điểm. Các xã còn lại là Tam Hiệp, Tam Thạnh, thị trấn Núi Thành (Núi Thành); Phước Gia, Hiệp Thuận (Hiệp Đức); Tiên Lãnh (Tiên Phước); Sơn Viên (Nông Sơn); Phước Hiệp, Phước Xuân (Phước Sơn); Trà Giáp (Bắc Trà My).

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo trung tâm y tế các huyện chủ trì, phối họp với các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả đã đạt được nhằm thực hiện tốt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn.

Được biết, xã, thị trấn được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã có thời hạn trong vòng 3 năm. Nếu các năm tiếp theo không đạt bộ tiêu chí, Sở Y tế rút danh hiệu đã công nhận. Đánh giá dựa trên Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020 kèm Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 7.11.2014 của Bộ Y tế.

CHÂU NỮ