Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án y tế

T.D |

(QNO) - Tại cuộc họp sáng nay 9/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã yêu cầu chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam) và các sở ngành, địa phương liên quan tích cực phối hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì phiên họp về các dự án thuộc lĩnh vực y tế theo Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp về các dự án lĩnh vực y tế theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: T.D

Theo chủ đầu tư, các dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 5 trung tâm y tế tuyến huyện của Quảng Nam (tổng mức đầu tư 92 tỷ đồng) đã hoàn thành khảo sát hiện trạng, địa chất, lập hồ sơ thiết kế phòng cháy chữa cháy, xác nhận danh mục và cấu hình thiết bị y tế...

Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo, mua sắm trang thiết bị cho 76 trạm y tế tuyến xã (tổng mức đầu tư 204 tỷ đồng) đã hoàn thành công tác phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các chi phí giai đoạn chuẩn bị lập dự án và tổ chức lập hồ sơ mời mầu, đăng tải mời thầu gói tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Thời gian mở thầu dự kiến 9 giờ ngày 17/11/2022.

TAGS