Điện Bàn vận động hiến 399 đơn vị máu

PHẠM LỘC |

(QNO) - Ngày 4.4, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Điện Bàn tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2021.

Ngày hội hiến máu tại Điện Bàn.
Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2021 tại Điện Bàn. Ảnh: P.L

Gần 800 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã tham gia đợt hiến máu. Kết quả thu được 399 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu gần 100 đơn vị máu so với kế hoạch. Nguồn máu này được bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

TAGS