Góp ý đề án hỗ trợ kinh phí mua thuốc Methadone và chế độ cho nhân viên y tế

X.H |

Chiều 16.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc góp ý về Quy định chính sách hỗ trợ và mức thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh; Quy định mức hỗ trợ cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh và chế độ đãi ngộ đội ngũ y, bác sĩ đang điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện dự thảo đề án trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung vào Nghị quyết 44 của HĐND tỉnh về “hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”, đảm bảo kịp nguồn thuốc Methadone cho việc điều trị bệnh nhân.

Đối với Quy định mức hỗ trợ cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh, giao Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, theo dõi hoàn thiện đề án. Đối với chế độ hỗ trợ thêm cho đội ngũ y bác sĩ đang điều trị Covid-19, tiếp tục huy động nguồn xã hội hóa để hỗ trợ... 

TAGS