Hỗ trợ Bắc Ninh 500 triệu đồng phòng chống Covid-19

NHƯ THỦY |

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca vừa ký quyết định điều chuyển số tiền 500 triệu đồng từ nguồn kinh phí ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Quảng Nam đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh để hỗ trợ thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, từ nguồn ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã điều chuyển hơn 552 triệu đồng cho Văn phòng Tỉnh ủy để phối hợp phục vụ lãnh đạo tỉnh thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại 46 điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19, mỗi điểm chốt hỗ trợ 10 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm, vật tư y tế trị giá 2 triệu đồng. Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã điều chuyển 130 triệu đồng phục vụ lãnh đạo tỉnh thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại biên giới.

TAGS