Năm 2016, Phú Ninh phấn đấu 87% dân số tham gia BHYT

          VĂN CÔNG |

(QNO) - Chiều 23.8, UBND huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến.

Theo đánh giá, thời gian qua công tác khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả, người dân tham gia BHYT được hưởng quyền lợi cao và ngày càng được bảo đảm quyền lợi trong khám chữa bệnh.

Tính đến hết tháng 12.2015, toàn huyện có 62.705 người tham gia BHYT, chiếm 78,29% so với tổng số dân. Tổng chi phí khám chữa bệnh giai đoạn 2013 - 2015 đạt hơn 44 tỷ đồng, trong đó chi tại Trung tâm Y tế huyện hơn 23,7 tỷ đồng. Năm học 2015 - 2016, toàn huyện có 10.414 học sinh tham gia BHYT (đạt 96,37%), có 8 trường có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 100%...

Hội nghị tập trung thảo luận đưa ra nhiều giải pháp để mở rộng phạm vi bao phủ BHYT, phấn đấu đạt 100% học sinh tham gia BHYT trong năm học 2016 - 2017, 87% tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân trong năm 2016 và 97,01% trong năm 2020.

          VĂN CÔNG