Người hành nghề dược phải có chứng nhận trong thời hạn 3 năm

XUÂN HIỀN |

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản tăng cường quản lý đối với hoạt động hành nghề dược trên địa bàn Quảng Nam.

 Theo đó, để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động hành nghề dược trên địa bàn tỉnh, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn trong thời gian đến, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế và chính quyền các địa phương thường xuyên rà soát quy trình cấp phép, điều chỉnh những bất cập để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh thuốc.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn thực hiện liên thông kết nối, cập nhật kịp thời, đầy đủ ngay sau khi phát sinh số liệu mua, bán, hủy thuốc... theo đúng quy định của Bộ Y tế về quy chế tạm thời quản lý, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu dược quốc gia.

Công văn yêu cầu người hành nghề dược bao gồm người quản lý chuyên môn, người làm việc tại cơ sở phải có Giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có Giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất.

Các cơ sở hành nghề dược có kinh doanh thuốc kiểm soát đặc biệt khẩn trương làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) hoặc Giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP) (các thủ tục đăng ký này được miễn thu phí). Thời hạn cho phép điều chỉnh các loại giấy tờ này đến hết ngày 30.8.2021. Sau thời gian nêu trên, Sở Y tế tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý theo đúng quy định.

TAGS