Quảng Nam sẽ thu phí cách ly tập trung đối với người nhập cảnh

X.H |

(QNO) - Thực hiện theo Công văn 7713/VPCP-KTTH ngày 15.9.2020 của Văn phòng Chính phủ, Quảng Nam đang tính toán triển khai việc thu phí cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: X.H
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: X.H

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các sở, ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai thực hiện thật tốt thu phí cách ly y tế tập trung đối với trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam trên địa bàn tỉnh và đảm bảo thu phí đúng với các quy định trong Công văn 7713.

Cụ thể, trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thì cá nhân tự chi trả các chi phí trong thời gian cách ly cho các nơi này theo mức giá do khách sạn, resort, cơ sở khác quy định.

Trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly tập trung phải tự chi trả các chi phí tiền ăn theo mức 80 nghìn đồng/ngày; các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế là 40 nghìn đồng/ngày.

Ngoài ra, nội dung trong Công văn 7713 yêu cầu tất cả người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam phải mua bảo hiểm y tế quốc tế có phạm vi thanh toán khám chữa bệnh tại Việt Nam phù hợp với thời gian lưu trú tại Việt Nam. Tất cả trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam phải chấp hành chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.

TAGS