Rà soát, quản lý chặt các khu cách ly tập trung

XUÂN HIỀN |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết, Quảng Nam hiện có 3 khu cách ly tập trung do quân đội quản lý và 4 cơ sở lưu trú làm nhiệm vụ cách ly có thu phí, chưa kể các khu cách ly tập trung do các địa phương thành lập. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Việc siết chặt quản lý tại những nơi này đang được đặt lên hàng đầu. UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong thực hiện cách ly tập trung.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý điều hành các khu cách ly tập trung (bao gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban điều hành các khách sạn được UBND tỉnh cho phép cách ly tập trung có thu phí) rà soát cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung đảm bảo việc giám sát chặt chẽ người được cách ly.  

Các khu cách ly tập trung phải có đủ camera và hoạt động liên tục, kết nối với hệ thống giám sát do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định để giám sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Việc tổ chức bàn giao, đưa đón và tiếp nhận người đã hoàn thành cách ly tập trung về nơi lưu trú phải được chấn chỉnh theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung. 

Hiện tại, thời gian cách ly tập trung được điều chỉnh tăng lên 21 ngày so với 14 ngày trước đây. Thời điểm tính từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung.

Cùng với đó, điều chỉnh thời gian tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày xuống còn 7 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 (tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung).

Quảng Nam yêu cầu người sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải cam kết áp dụng các biện pháp phòng chống dịch và tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, chủ động thông báo cho cơ quan y tế địa phương nơi lưu trú biết ngay khi trở về từ khu cách ly tập trung.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban điều hành khu cách ly tại các khách sạn xây dựng phương án di chuyển, tổ chức triển khai vận chuyển, giám sát công dân hoàn thành cách ly tập trung đủ 21 ngày từ khu cách ly về nơi cư trú.

TAGS