Tiên Phước tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện

PHẠM HOÀNG |

Ngày 4.3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Tiên Phước tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1/2021.

Gần 400 tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện.
Gần 400 tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện.

Trong đợt này, toàn huyện có gần 400 tình nguyện viên tham gia hiến được 303 đơn vị máu, vượt 3 đơn vị so với kế hoạch. Dự kiến năm 2021, huyện sẽ vận động nhân dân hiến máu 2 đợt với tổng số 550/500 đơn vị máu theo chỉ tiêu Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh giao. Được biết, những năm qua công tác hiến máu nhân đạo đã trở thành hoạt động thường xuyên được các cấp ngành và nhân dân trên địa bàn huyện nhiệt tình hưởng ứng, luôn đạt 100% chỉ tiêu hàng năm. 

TAGS