Tiếp tục duy trì 2 phần mềm trong lĩnh vực y tế

T.CHI |

Để duy trì nguồn số liệu, bảo đảm tính liên tục của dữ liệu y tế, đặc biệt là phục vụ công tác thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến xã và dữ liệu sức khỏe người dân Quảng Nam, UBND tỉnh thống nhất tiếp tục duy trì và giao Sở Y tế sử dụng hơn 3,4 tỷ đồng để triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (HIS) và phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn cho đến khi phần mềm hệ thống thông tin y tế (HMIS) nghiệm thu và đưa vào sử dụng chính thức (dự kiến ngày 1.10.2021).

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, nghiệm thu phần mềm HMIS và đưa vào sử dụng chính thức. Cùng với đó, lập hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc ký kết hợp đồng gia hạn phần mềm HIS và phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe tại các trạm y tế.

TAGS