Triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A kết hợp tẩy giun từ ngày 1.6

AN BÌNH |

Từ ngày 1.6, Quảng Nam thực hiện chiến dịch bổ sung Vitamin A cho trẻ từ 6 - 60 tháng tuổi kết hợp tẩy giun cho trẻ từ 24 - 60 tháng tuổi, đợt 1 năm 2022.

Theo Công văn của Bộ Y tế, Quảng Nam là một trong 22 tỉnh thành có nguy cơ cao về suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ cần thực hiện chiến dịch trên.

Tại Công văn 2760 (ngày 4.5), UBND tỉnh giao Sở Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch bổ sung Vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ phù hợp với tình hình, đảm bảo tất cả trẻ trong độ tuổi được uống bổ sung Vitamin A theo kế hoạch. Thời gian thực hiện chiến dịch bắt đầu từ ngày 1.6.

UBND tỉnh yêu cầu chiến dịch triển khai phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, theo đúng nguyên tắc phòng chống dịch, bảo đảm đủ cơ số thuốc, an toàn, hợp vệ sinh và theo đúng hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Cùng với đó, tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng. Lồng ghép hoạt động truyền thông phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng với các hoạt động truyền thông phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

TAGS