Xét tuyển 61 chỉ tiêu viên chức ngành y tế cho người đi học theo chế độ cử tuyển

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 17.12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 7439/KH-UBND xét tuyển viên chức ngành y tế cho người đi học theo chế độ cử tuyển chuyên ngành y, dược năm 2020.

Đợt xét tuyển này sẽ tuyển dụng 61 chỉ tiêu, gồm 7 dược sĩ, 1 điều dưỡng đa khoa, 1 kỹ thuật viên xét nghiệm và 52 bác sĩ đa khoa.

Đối tượng xét tuyển là người được Hội đồng cử tuyển tỉnh cử đi học theo chế độ cử tuyển quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP (ngày 14.11.2006) và Nghị định số 49/2015/NĐ- CP (ngày 15.5.2015) của Chính phủ đã tốt nghiệp ra trường, có đủ điều kiện dự xét tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển.

UBND tỉnh yêu cầu việc xét tuyển viên chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế, quỹ tiền lương và nhu cầu của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. Đồng thời phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; bảo đảm tính cạnh tranh; tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.

Kế hoạch xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng. Vòng 1: kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Vòng 2: thi phỏng vấn, kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

TAGS