Nâng tầm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

NGUYÊN ĐOAN 20/01/2021 08:03

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã có những bước tiến vượt bậc, đạt kết quả quan trọng. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh kỳ vọng những thành quả của công tác xây dựng Đảng tiếp tục được phát huy trong chặng đường mới.

Lãnh đạo tỉnh trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh năm 2020 cho UBKT Huyện ủy Thăng Bình và UBKT Huyện ủy Bắc Trà My. Ảnh: N.Đ
Lãnh đạo tỉnh trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh năm 2020 cho UBKT Huyện ủy Thăng Bình và UBKT Huyện ủy Bắc Trà My. Ảnh: N.Đ

Đi trước mở đường

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015 - 2020, một trong những điều khiến ông Nguyễn Quang Khánh - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tâm đắc là dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, công tác kiểm tra, giám sát (KT-GS) đã được triển khai thực hiện và có những bước tiến vượt bậc, chuyển biến rõ rệt, đạt kết quả quan trọng, toàn diện.

Kỳ vọng phát huy thành quả về công tác xây dựng Đảng

“Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chờ đợi, chào mừng những kết quả tốt đẹp từ công tác bầu cử trong Đảng đến việc ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội. Trong đó, kỳ vọng công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác KT-GS, kỷ luật đảng sẽ được tiến hành đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ hơn nữa. Cùng nhau giữ cho “ngọn lửa” cháy mãi và tỏa sáng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh; đất nước ta ngày càng phát triển; nhân dân có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc”. (Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Quang Khánh)

UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã tăng cường thực hiện nhiệm vụ KT-GS với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, chủ động; không chờ kết quả của công tác điều tra, thanh tra; có lúc, có việc công tác kiểm tra đi trước, mở đường. Khi cần thiết, tiến hành kiểm tra, nhất là nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, làm rõ sai phạm, xử lý kiên quyết, dứt điểm, thấu tình, đạt lý.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thắp lên ngọn lửa quyết tâm làm nóng bầu nhiệt huyết. Từ đó, công tác KT-GS và thi hành kỷ luật, phòng chống tiêu cực, tham nhũng lãng phí đã đạt được kết quả quan trọng.

Đối với Quảng Nam, theo ông Nguyễn Quang Khánh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã tích cực, chủ động đề ra nhiều chủ trương, biện pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KT-GS, kỷ luật trong Đảng.

Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng về công tác KT-GS được chú trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. Hệ thống các văn bản KT-GS được các cấp ủy, UBKT cùng cấp ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ, tạo thuận lợi, thống nhất trong thực hiện.

Chương trình, kế hoạch KT-GS có trọng tâm, trọng điểm, gắn KT-GS tổ chức đảng với trách nhiệm người đứng đầu; nội dung KT-GS cơ bản tập trung, không dàn trải, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chú trọng những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm; nhiều vụ việc phức tạp, nổi cộm, bức xúc được cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo KT-GS, xử lý kịp thời.

Tăng cường trách nhiệm

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Quang Khánh chia sẻ, UBKT các cấp triển khai đồng bộ, khá toàn diện các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng, tính chủ động, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ kiểm tra được phát huy. Nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được tiếp tục xác định là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung thực hiện có hiệu quả, số lượng các cuộc kiểm tra tăng cao so với nhiệm kỳ 2010 - 2015, hằng năm thực hiện vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng cơ bản đảm bảo phương hướng, phương châm, công minh, chính xác, kịp thời, phát huy tác dụng, tích cực răn đe, cảnh tỉnh, giáo dục đảng viên. Đặc biệt, UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cấp ủy và nhiệm vụ cấp ủy giao; nhất là nhiệm vụ KT-GS phục vụ đại hội đảng bộ các cấp.

UBKT Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện các thông báo của UBKT Trung ương đảm bảo quy định của Đảng, chất lượng và tiến độ. UBKT các cấp đã phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng để KT-GS, phát hiện, xử lý và công khai kết quả xử lý những tổ chức, cán bộ, đảng viên có vi phạm.

Hiệu quả, tác dụng của công tác KT-GS, thi hành kỷ luật trong Đảng được nâng lên. Qua KT-GT đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên để phát huy, làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục. Đồng thời xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tạo đoàn kết, thống nhất, dân chủ trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

NGUYÊN ĐOAN