Đồng lòng vì sự phát triển

DIỄM LỆ 27/03/2020 09:25

Hôm nay 27.3, Đảng bộ xã Tiên Phong tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXX (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Đây là xã được huyện Tiên Phước chọn tổ chức đại hội trước. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, sự đồng lòng từ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã đưa Tiên Phong đạt nhiều kết quả tích cực.

Bí thư Đảng ủy xã Tiên Phong Nguyễn Văn Ty tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: D.L
Bí thư Đảng ủy xã Tiên Phong Nguyễn Văn Ty tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: D.L

Vững từ cơ sở

Sau khi sáp nhập một phần thôn 2 vào thôn 6 trở thành thôn Địch Tây, Chi bộ thôn Địch Tây có số lượng đảng viên tăng từ 10 lên 14 đảng viên. Do mới sáp nhập, nhà sinh hoạt thôn mới chưa có nhưng sinh hoạt của Chi bộ thôn Địch Tây vẫn rất đều đặn.

Ông Nguyễn Hoàng Việt - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Địch Tây cho biết: “Thôn mới sáp nhập nhưng mọi hoạt động, sinh hoạt đều đã đi vào nền nếp. Mỗi tháng chúng tôi đều tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ, đảm bảo chất lượng. Mỗi cuộc sinh hoạt ngoài triển khai các văn bản hướng dẫn của cấp trên, chi bộ tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm trong thôn, có trọng tâm trọng điểm, không tràn lan”.

Ở mỗi tổ dân cư, chi bộ phân công từng đảng viên đứng điểm phụ trách, nắm chắc tình hình đời sống người dân, tư tưởng đảng viên, có vấn đề phát sinh báo cáo kịp thời cho chi bộ, vướng mắc thì cùng nhau bàn bạc phương hướng giải quyết. So với thời điểm chưa xây dựng nông thôn mới, đến nay đời sống người dân thôn Địch Tây phát triển khá nhờ kinh tế vườn, rừng, chăn nuôi. Hiện toàn thôn chỉ còn 3 hộ nghèo đều thuộc diện bảo trợ xã hội.

Sự phát triển vững mạnh của một địa phương chính là từ cơ sở, từ sự đồng lòng của người dân. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Tiên Phong đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. So với đầu nhiệm kỳ, đến năm 2019, tổng giá trị thương mại, dịch vụ tăng từ 9,2 tỷ đồng lên 134 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng từ 11,7 tỷ đồng lên 237 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp tăng từ 10,45 tỷ đồng lên 101,32 tỷ đồng.

Bình quân hàng năm trồng mới 140ha rừng, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng bình quân hàng năm 21 nghìn tấn, giá trị khoảng 21 tỷ đồng. Việc đào tạo nghề, nâng cao trình độ tay nghề cho lao động được quan tâm, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề hàng năm đạt 72,88%. Thu nhập bình quân đạt 38 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,99%.

Chú trọng chất lượng

Ông Nguyễn Văn Ty - Bí thư Đảng ủy xã Tiên Phong cho biết: “Đảng bộ có 10 chi bộ trực thuộc, giảm 1 chi bộ do sáp nhập thôn, trong đó có 5 chi bộ cơ quan và 5 chi bộ thôn có chi ủy, tăng 2 chi bộ thôn có chi ủy so với đầu nhiệm kỳ. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo Chỉ thị 10-CT/TW được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tạo nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng sinh hoạt của chi bộ được nâng lên. Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm chỉ đạo tích cực, chú trọng vào nguồn cán bộ thôn, cán bộ, giáo viên, nhân viên trạm y tế. Trong nhiệm kỳ qua đã phát triển được 18 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 151 đồng chí. Đảng viên giữ chức danh ở thôn được nâng lên, có 5/5 đồng chí Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, 4/5 đồng chí thôn trưởng là đảng viên, 3/5 đồng chí thôn đội kiêm công an thôn là đảng viên”.

Nâng chất lượng đội ngũ cán bộ được Tiên Phong chú trọng. Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12.8.2016 của Tỉnh ủy, Đảng ủy đã cử 7 người học đại học, 5 người học trung cấp lý luận chính trị hành chính. Đến nay, cán bộ, công chức xã đạt 3 chuẩn đạt tỷ lệ 90% (18/20 người).

Ông Phạm Văn Đốc - Bí thư Huyện ủy Tiên Phước nhận định: “Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tiên Phong đã lãnh đạo nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Đáng chú ý, Tiên Phong là xã về đích nông thôn mới đầu tiên của huyện vào năm 2015, là xã làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các nhiệm vụ về quốc phòng an ninh. Các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhất là xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa. Có thể khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ qua cấp ủy xã Tiên Phong đã đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, cụ thể hóa và lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020”.

DIỄM LỆ