Chăm lo "đầu ra" cho học viên

HÀN GIANG 07/07/2016 08:50

Nhìn nhận về những kết quả tích cực ban đầu sau 5 năm triển khai công tác đào tạo cán bộ theo Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2016 (gọi tắt là Đề án 500), nhiều ý kiến cho rằng, vấn đề trọng tâm hiện nay là tập trung chăm lo tốt cho “đầu ra”.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao chứng nhận tốt nghiệp cho học viên khóa IV - Đề án 500. Ảnh:  HÀN GIANG
Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao chứng nhận tốt nghiệp cho học viên khóa IV - Đề án 500. Ảnh: HÀN GIANG

Phát biểu tại lễ bế giảng khóa IV - 2016 và tổng kết công tác đào tạo cán bộ theo Đề án 500 của tỉnh mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường đánh giá, những kết quả đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo Đề án 500 của tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tương đối toàn diện cả về lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo quản lý, cập nhật kiến thức mới, kiến thức quốc phòng an ninh... Theo đồng chí Phan Việt Cường, để tiếp tục phát huy hiệu quả của đề án, góp phần củng cố đội ngũ cán bộ tuyến cơ sở, các địa phương có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ để làm tốt nhiệm vụ khảo sát, đánh giá, tổng kết công tác thực hiện đề án. Đồng thời các địa phương phải có trách nhiệm tiếp nhận, bố trí đúng công việc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp đỡ các học viên sau khi được đào tạo có cơ hội làm việc, cống hiến, trưởng thành.

Đào tạo bài bản

Ông Thái Viết Tường - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chia sẻ, khi được giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn theo Đề án 500, nhà trường xác định trách nhiệm hết sức nặng nề. Do đó, toàn trường nêu cao quyết tâm thực hiện nhằm góp phần tạo ra đội ngũ cán bộ trẻ có phẩm chất, kiến thức, trình độ năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, thực thi công vụ cho cơ sở. Sau mỗi khóa đào tạo, nhà trường đều tổ chức rút kinh nghiệm, tập trung chuẩn bị các điều kiện cho khóa học tiếp theo, nhất là phối hợp tổ chức xây dựng, đổi mới chương trình đào tạo theo hướng thiết thực, hiệu quả. Phương thức đào tạo là lý luận liên hệ với thực tiễn, gắn lý thuyết với thực hành, gắn việc học lý luận ở trường với đời sống xã hội, thực tiễn công tác ở cơ sở. Đồng thời liên hệ, vận dụng lý luận với thực tiễn lãnh đạo, quản lý, thực thi công vụ ở địa phương; gắn học tập với rèn luyện phẩm chất đạo đức của người học.Thực hiện phương pháp dạy học tích cực, phát huy tính tự giác, chủ động học tập của học viên trên cơ sở hướng dẫn, gợi mở của giảng viên. Tăng cường thảo luận, liên hệ vận dụng những kiến thức đã học với việc giải quyết các tình huống trong lãnh đạo, quản lý, thực hành công vụ ở cơ sở. Trên cơ sở kết quả học tập, rèn luyện của học viên trong 12 tháng đào tạo ở Trường Chính trị, đối chiếu với quy chế của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng xét tốt nghiệp của Trường Chính trị tỉnh thống nhất công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho các học viên thuộc Đề án 500 của tỉnh.

“Tuy chưa tổ chức tổng kết, đánh giá một cách toàn diện về kết quả thực hiện Đề án 500, nhưng với trách nhiệm là cơ quan trực tiếp đào tạo và qua theo dõi sau 4 khóa đào tạo, nhà trường thấy rằng bước đầu các địa phương đã quan tâm trong bố trí, phân công công tác, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho học viên làm việc, cống hiến, trưởng thành. Hầu hết học viên Đề án 500 ra trường rất phấn khởi, phấn đấu làm việc, không ngừng học tập, rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, đóng góp tích cực vào công tác ở cơ sở. Nhiều người trưởng thành, có triển vọng, được lãnh đạo địa phương tin tưởng, đánh giá tốt. Cơ chế, chính sách đối với học viên được các ngành, địa phương thực hiện kịp thời và đúng theo tinh thần Đề án 500 đề ra” - ông Thái Viết Tường đánh giá.

Chăm lo đầu ra

Theo ghi nhận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, hầu hết học viên thuộc Đề án 500 sau khi ra trường đều được bố trí vào các chức danh công chức cấp xã, phát huy tốt khả năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Đề án 500 của tỉnh cũng còn bộc lộ những hạn chế cần được các cấp, ngành liên quan tập trung giải quyết, nhất là vấn đề chăm lo thực hiện tốt “đầu ra” cho học viên. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho hay, thời gian qua, việc giải quyết cho cán bộ, công chức cấp xã nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 29.5.2012 của UBND tỉnh và Nghị định 108 của Chính phủ chưa nhiều, chưa quyết liệt nên một số nơi còn gặp khó khăn trong việc bố trí, sử dụng cán bộ Đề án 500. Biên chế cán bộ, công chức theo Nghị định 92 của Chính phủ đối với nhiều xã, phường, thị trấn đã bố trí đủ nên việc bố trí công tác cho học viên Đề án 500 gặp nhiều trở ngại.

Cùng với đó, nhiều địa phương chưa mạnh dạn bố trí học viên Đề án 500 vào chức danh cán bộ bầu cử hoặc bố trí chưa hợp lý với chuyên ngành đào tạo. Các địa phương chưa thật sự thay đổi tư duy trong tiếp nhận, bố trí cán bộ; thậm chí một số nơi bố trí vào chức danh những người hoạt động không chuyên trách. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Dũng khẳng định: “Học viên thuộc Đề án 500 là những hạt giống đỏ được tuyển chọn từ nhu cầu của cơ sở và được tổ chức đào tạo hết sức bài bản, nghiêm túc, chất lượng. Vì vậy, không có lý do gì mà không chăm lo bố trí và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ này, trong khi nhu cầu của cơ sở là đang cần một đội ngũ cán bộ công chức có năng lực, làm được việc. Thời gian tới, các địa phương cần thực hiện tốt việc bố trí công tác cho các học viên khóa IV - Đề án 500. Phải tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng số học viên Đề án 500 để phát hiện, giới thiệu và đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới. Đồng thời làm tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch theo Hướng dẫn số 19-HD/TCTU ngày 2.7.2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về hướng dẫn bổ sung quy hoạch cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo”.

HÀN GIANG

HÀN GIANG