Đại Lộc: Kiểm tra, giám sát cải cách hành chính tại 20 cơ quan, đơn vị

H.LIÊN 01/03/2014 16:54

(QNO) - UBND huyện Đại Lộc vừa tổ chức đánh giá công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014.

Trong năm 2013, UBND huyện Đại Lộc đã kiểm tra theo thẩm quyền 72 văn bản, trong đó có 45 văn bản quy phạm pháp luật và 27 văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật của HĐND các xã/thị trấn; đề nghị bãi bỏ 1 Nghị quyết của HĐND xã. Việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân tiếp tục được duy trì thực hiện tại UBND huyện và hầu hết các xã/thị trấn. Hiện, 20 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện được kiểm tra, giám sát về công tác CCHC.

Theo đánh giá chung, việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa cho tổ chức và công dân trên địa bàn huyện chưa được thực hiện đồng bộ, đúng quy định tại UBND các xã/thị trấn. Ở một số xã: Đại Chánh, Đại Phong, Đại Đồng, Đại An, Đại Nghĩa, Đại Lãnh… Tình hình CCHC còn thiếu tính liên tục, đồng bộ và thiếu tính khoa học; tình trạng giải quyết và hoàn trả hồ sơ vẫn còn chậm trễ, nhất là lĩnh vực đất đai.

H.LIÊN

H.LIÊN