Hơn 700 người được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

12/12/2012 01:18


Ngoài ra, cán bộ phụ trách LĐ-TB&XH của 244 xã, phường cũng được nâng cao năng lực quản lý trong lĩnh vực này. Qua các khóa huấn luyện, cả người lao động và người quản lý đều được trang bị những kiến thức, nghiệp vụ cần thiết để tự đảm bảo an toàn cho mình, phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

H.L