Giám sát đầu tư công và các dự án động lực

T.D 16/03/2016 09:29

Chiều 14.3.2016, đoàn công tác của HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai; khảo sát thực tế, giám sát việc triển khai các dự án động lực, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đầu tư công 2011 - 2015 và kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, đến năm 2020, vùng đông nam Quảng Nam sẽ là vùng động lực, đóng vai trò hạt nhân, đầu tàu kinh tế của tỉnh, có tên trên bản đồ phân công lao động và tham gia chuỗi giá trị trong khu vực và thế giới. Tổng nguồn vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2011 - 2015 đã được cấp hơn 4.046 tỷ đồng. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã tập trung thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng nhiều công trình quan trọng. Trong đó có 10 danh mục khởi công mới và 25 danh mục công trình chuyển tiếp. Ngoài ra, đã từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư phát triển, nhất là các dự án trọng điểm.

Thường trực HĐND khảo sát thực tế các dự án vùng đông.
Thường trực HĐND khảo sát thực tế các dự án vùng đông.

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng, toàn bộ kiến nghị về cơ chế tài chính ổn định hàng năm trên cơ sở trích lại từ nguồn thu phát sinh trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, giải phóng mặt bằng hoặc cần thống nhất chủ trương cho vay vốn tồn ngân, vốn Ngân hàng Phát triển và các tổ chức tín dụng để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp, đô thị dịch vụ… của Ban quản lý sẽ được trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VIII.

T.D

T.D