Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống hạn và nhiễm mặn

VĂN SỰ 01/03/2014 16:40

(QNO) - Ngày 28.2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND yêu cầu các ban, ngành, địa phương chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống hạn, nhiễm mặn nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp năm 2014.

Do mặn thường xuyên xâm nhập vào trạm bơm điện Tứ Câu nên nông dân xã Điện Ngọc (Điện Bàn) đang gặp khó khăn trong chuyện tưới tiêu.
Do mặn thường xuyên xâm nhập vào trạm bơm điện Tứ Câu nên nông dân xã Điện Ngọc (Điện Bàn) đang gặp khó khăn trong chuyện tưới tiêu.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành và chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nắm rõ về tình hình hạn hán nhằm nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, tận dụng mọi nguồn nước thích hợp để sử dụng có hiệu quả; đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để tập trung vào công tác phòng chống hạn, nhiễm mặn.

Sở NN&PTNT cần chỉ đạo, hướng dẫn những đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi và các địa phương sử dụng tiết kiệm nước tưới, thực hiện các biện pháp tưới theo đợt, tưới luân phiên, tưới lứa, tưới khô - ướt xen kẽ. Đồng thời, kiểm tra, tu sửa và nạo vét kênh mương, hạn chế tối đa tình trạng rò rỉ, thất thoát nước. Xây dựng phương án phòng chống hạn, nhiễm mặn trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

Chính quyền các huyện, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các cấp mặt trận, hội, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm trong sản xuất, sinh hoạt. Huy động nhân dân thường xuyên ra quân nạo vét kênh mương, củng cố hoạt động các tổ chức thủy nông cơ sở để phục vụ công tác dẫn nước vào ruộng đảm bảo nhanh, tiết kiệm, hiệu quả. Xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt phương án phòng chống hạn, nhiễm mặn năm 2014 trên địa bàn, trực tiếp xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc do hạn hán gây ra.

Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam và các đơn vị quản lý công trình thủy lợi ở địa phương xây dựng phương án phòng chống hạn, nhiễm mặn đối với khu tưới do đơn vị chịu trách nhiệm cấp nước, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình thời tiết diễn ra. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thủy nông cơ sở tăng cường công tác điều tiết dẫn nước trên hệ thống kênh tưới nhằm cấp nước kịp thời phục vụ sản xuất và thực hiện nghiêm túc các biện pháp tưới tiết kiệm trong điều kiện nguồn nước bị thiếu hụt.

Công ty Điện lực Quảng Nam có kế hoạch ưu tiên nguồn điện cho các trạm bơm trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn hoạt động, nhất là trong các đợt hồ thủy điện xả nước. Các nhà máy thủy điện bậc thang trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT xây dựng và thống nhất kế hoạch xả nước qua phát điện theo các đợt gắn với nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp năm 2014 ở hạ du, nhằm đảm bảo sử dụng nước hiệu quả nhất.

Các địa phương, đơn vị chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng phòng chống thiên tai được giao trong dự toán ngân sách đã bố trí từ đầu năm để triển khai những biện pháp chống hạn...

VĂN SỰ

VĂN SỰ