Kiểm tra, đánh giá tổng thể an toàn hồ chứa thủy lợi

A.B 06/04/2022 15:09

(QNO) - UBND tỉnh vừa yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi, chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa lũ năm 2022.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các địa phương củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, xã. Xây dựng, bố trí lực lượng ứng cứu, phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị làm việc và nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai.

Củng cố năng lực các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Bố trí lực lượng chuyên môn quản lý, vận hành công trình thủy lợi theo quy định. Phát quang bụi rậm tại khu vực công trình đầu mối và nạo vét, khơi thông dòng chảy kênh thoát lũ, rãnh tiêu nước mái hạ lưu đập nhằm thuận lợi cho công tác quan trắc, kiểm tra các hạng mục công trình đầu mối trong mùa mưa lũ.

Thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá tổng thể mức độ an toàn của các hồ chứa trên địa bàn. Trên cơ sở đó, quyết định phương án tích nước hợp lý tại các hồ chứa thủy lợi theo phân cấp quản lý, lập danh mục công trình hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn và bố trí kinh phí khắc phục, sửa chữa trước mùa mưa lũ. Tuyệt đối không để xảy ra sự cố mất an toàn cho công trình và vùng hạ du.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp các địa phương, đơn vị kiểm tra công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ của địa phương và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam, báo cáo kết quả kiểm tra về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo...

A.B