Ra mắt CLB Trang trại, gia trại chăn nuôi

TR.NHAN - X.TRINH 03/11/2017 15:09

(QNO) - Ngày 2.11, Hội Nông dân huyện Đại Lộc ra mắt CLB Trang trại, gia trại chăn nuôi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022. 

Tính đến tháng 12.2016, Đại Lộc có khoảng 18 trang trại và 118 gia trại, chủ yếu thuộc lĩnh vực chăn nuôi, trong đó có 12 trang trại đủ tiêu chí.

Chiếm phần lớn là các trang trại, gia trại chăn nuôi dạng tổng hợp: nuôi bò sinh sản, heo rừng, heo thương phẩm, dê, lươn, ếch, ba ba… Có thể kể đến một số mô hình tiêu biểu của ông Nguyễn Ngọc Biên, Trần Thị Thu Vân (thị trấn Ái Nghĩa); ông Nguyễn Văn Sơn (Đại Tân); ông Đặng Phu, ông Đỗ Quang Khải (Đại Hiệp)... Có nhiều mô hình gia trại chăn nuôi mới với quy mô còn nhỏ có hiệu quả, đang hướng tới nhân rộng như mô hình nuôi chồn hương, nuôi cá lồng bè, nuôi ếch, ba ba... của các hộ Phan Tranh (Đại Hồng), Trương Lành (Đại Chánh), Trần Chín (Đại Nghĩa)...

Nhìn chung, loại hình kinh tế gia trại, trang trại phát triển tương đối, góp phần tạo sản phẩm hàng hóa, xóa đói giảm nghèo, giải quyết công ăn việc làm cho lao động nông thôn. Song bên cạnh một số trang trại, gia trại chăn nuôi có quy mô, tương đối ổn định đầu ra cho sản phẩm, vẫn còn nhiều trang trại, gia trại chăn nuôi trên địa bàn ra đời theo kiểu tự phát, chưa có sự liên kết trong tiêu thụ, cung ứng sản phẩm chủ lực cho thị trường. Việc thành lập CLB Trang trại, gia trại lần này sẽ là cầu nối liên kết, trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại, gia trại trên địa bàn huyện, tạo ra sản phẩm an toàn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

TR.NHAN - X.TRINH

TR.NHAN - X.TRINH