Tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương bảo vệ và phát triển rừng

MỸ LINH 13/02/2022 15:36

(QNO) - UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ban ngành liên quan và UBND các địa phương căn cứ tình hình thực tế có kế hoạch tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2022.

Đoàn viên thanh niên tham gia trồng rừng. Ảnh: Tuổi trẻ Quảng Nam
Đoàn viên thanh niên tham gia trồng rừng. Ảnh: Tuổi trẻ Quảng Nam

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch trồng cây xanh năm 2022. Nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái; đồng thời thực hiện các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Triển khai các kế hoạch, đề án liên quan đến trồng rừng gỗ lớn, trồng rừng ven biển; cho thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái trên địa bàn; bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu; duy trì chứng chỉ rừng đã được cấp và hỗ trợ, phối hợp, hướng dẫn cấp mới chứng chỉ rừng cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình khác tại địa phương.

Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nhất là chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên. Triển khai Kế hoạch 5899 (ngày 9.10.2020) của UBND tỉnh để giải quyết quyền lợi cho người dân đối với đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân nay thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích rừng bị phá, bị lấn chiếm sử dụng sai mục đích tại các ban quản lý rừng, doanh nghiệp, UBND cấp xã quản lý. Kiên quyết xử lý vi phạm, thu hồi và buộc khắc phục hậu quả, trồng lại rừng theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong thời kỳ cao điểm về cháy rừng; bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng.

Xây dựng quy chế phối hợp giữa lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm và các ban quản lý rừng trong bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Có phương án sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Tăng cường kiểm tra, truy quét các “điểm nóng” về mua bán, vận chuyển lâm sản, động vật rừng (đặc biệt là các loài nguy cấp, quý hiếm) trái pháp luật, kiên quyết xóa bỏ “điểm nóng” về phá rừng và khai thác lâm sản trái pháp luật. Xử lý nghiêm các tổ chức, đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

MỸ LINH