Gia hạn tiến độ thi công đường tránh lũ nối nội thị Tiên Kỳ với quốc lộ 40B đến 30.9.2023

TÙNG CHI 06/04/2022 15:09

(QNO) - UBND tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đường tránh lũ nối nội thị Tiên Kỳ với quốc lộ 40B từ năm 2019 - 2021 thành năm 2019 - 2023, vì vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng.

Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Tiên Phước (chủ đầu tư) và các sở ngành liên quan về gia hạn thời gian thực hiện dự án đường tránh lũ nối nội thị Tiên Kỳ với quốc lộ 40B, UBND tỉnh cho phép UBND huyện Tiên Phước gia hạn tiến độ thi công đến ngày 30.9.2023 để tiếp tục thi công hoàn thành toàn bộ dự án và thực hiện công tác nghiệm thu, quyết toán.

Trong Công văn số 2060 ban hành hôm nay 6.4, UBND tỉnh nêu rõ: “Xét điều kiện dự án chậm tiến độ do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đường tránh lũ nối nội thị Tiên Kỳ với quốc lộ 40B từ năm 2019 - 2021 thành năm 2019 - 2023. Trong thời gian gia hạn hợp đồng, các hạng mục, phạm vi thi công đã được bàn giao mặt bằng đúng tiến độ không được điều chỉnh tăng thêm chi phí nhân công, nhiên liệu, vật tư, vật liệu,… khi có thay đổi chế độ chính sách và biến động giá”.

Dự án này được UBND tỉnh phê duyệt tháng 4.2019 với tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2019 - 2021.

TÙNG CHI