Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến ĐT607

CÔNG TÚ 01/07/2013 09:01

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cho biết, đã chỉ đạo Sở GTVT theo dõi, phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Điện Bàn và các đơn vị liên quan, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư để bàn giao mặt bằng thi công hoàn thành các gói thầu số 1 và số 2 của dự án mở rộng tuyến ĐT607 (Điện Bàn - Hội An) đúng tiến độ đã được gia hạn. Đồng thời rà soát, tổng hợp khối lượng thực hiện và cân đối nguồn vốn đã thanh toán, nguồn vốn trái phiếu chính phủ bố trí cho dự án tuyến ĐT607 và lập thủ tục theo đúng quy định. Sau đó, báo cáo UBND tỉnh, Sở KH-ĐT để đề nghị ứng trước nguồn vốn trái phiếu chính phủ năm 2014 và điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ của các dự án giao thông khác do Sở GTVT làm chủ đầu tư để có nguồn vốn thanh toán cho công trình tuyến ĐT607.

CÔNG TÚ

CÔNG TÚ