Núi Thành chú trọng quảng bá sản phẩm OCOP

TRÚC VĂN - PHƯƠNG GIANG 08/06/2021 06:52

Huyện Núi Thành đang tiếp tục tìm nhiều giải pháp đa dạng hóa sản phẩm OCOP, tăng cường quảng bá, tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm, kích cầu cho OCOP địa phương.

Núi Thành hiện có 13 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao cấp tỉnh. Ảnh: V.P
Núi Thành hiện có 13 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao cấp tỉnh. Ảnh: V.P

Năm 2018, chỉ mới có sản phẩm “rau câu chỉ vàng” đạt xếp loại OCOP 2 sao cấp huyện và sản phẩm “dầu mè đen Việt” (hộ kinh doanh Nguyễn Luật, xã Tam Hiệp) đạt 3 sao cấp tỉnh, thì đến năm 2020, huyện Núi Thành có 8 sản phẩm OCOP tham gia đánh giá và đã đạt hạng 3 sao cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Linh - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho hay, đến nay, toàn huyện có 13 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao cấp tỉnh, nhiều sản phẩm tạo được sức hút trên thị trường.

“Bên cạnh việc hướng dẫn, hỗ trợ chủ thể nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm, huyện cũng đã tích cực giúp đỡ hoàn chỉnh hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm, phát triển thị trường kinh doanh cho các sản phẩm.

Ngoài ra, Núi Thành cũng hỗ trợ thực hiện 5 phương án phát triển sản phẩm theo chu trình OCOP, 8 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, phát triển vùng nguyên liệu cho sản phẩm… Tổng kinh phí đã hỗ trợ các sản phẩm OCOP giai đoạn 2018 - 2020 hơn 4,5 tỷ đồng” - ông Linh nói.

Giai đoạn 2021 - 2025, Núi Thành đặt mục tiêu tập trung củng cố, nâng cấp 13 sản phẩm OCOP đã được UBND tỉnh công nhận hạng 3 sao, đồng thời phát triển mới ít nhất 12 sản phẩm tập trung vào lĩnh vực chế biến, chế biến sâu để gia tăng giá trị theo chuỗi các sản phẩm chủ lực cấp huyện và các sản phẩm thế mạnh khác.

Mục tiêu đặt ra là đến cuối năm 2025, Núi Thành có ít nhất 25 sản phẩm đạt 3 sao trở lên, trong đó 21 sản phẩm 3 sao, có 3 sản phẩm 4 sao và phấn đấu có 3 sản phẩm OCOP tham gia xuất khẩu.

Cũng với mốc thời gian năm 2025, mục tiêu doanh số bán hàng OCOP trên địa bàn huyện đặt ra là 18 tỷ đồng, dự kiến lợi nhuận thu về 5,5 tỷ đồng, tăng 6 lần so với năm 2020.

Đồng thời huyện củng cố, phát triển các tổ chức kinh tế tham gia OCOP Quảng Nam như các công ty, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất - kinh doanh. Những chỉ tiêu cụ thể đã được đề cập như thành lập mới 8 hợp tác xã, 2 doanh nghiệp tham gia OCOP, xây dựng 3 điểm bán hàng OCOP và 1 trung tâm OCOP cấp huyện.

Đồng thời kết hợp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước trong hệ thống OCOP và lãnh đạo các chủ thể tham gia OCOP, tăng cường kỹ năng phân phối, tiếp thị cho đội ngũ nhân lực tham gia vào hệ thống xúc tiến và quảng bá sản phẩm OCOP.

“Các mục tiêu cụ thể trên đã và đang triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ để việc hỗ trợ chương trình OCOP đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả cao, kết hợp huy động được nhiều nguồn lực, giải pháp về khoa học công nghệ và tiêu thụ sản phẩm để phát triển, quảng bá sản phẩm OCOP thời gian đến” - ông Ngô Đức An, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành nói.

TRÚC VĂN - PHƯƠNG GIANG