Phòng chống mối các di tích bằng công nghệ Extera

Đ.HUẤN 05/03/2013 08:22

Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An đang phối hợp với Công ty CP khử trùng Việt Nam (VFC) - chi nhánh tại Đà Nẵng triển khai phòng chống và xử lý mối theo công nghệ Extera tại một số di tích.

Đây là cách phòng chống mới, sử dụng hợp chất để nhử mối với liều lượng thấp nhất nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái. Extera là công nghệ tiên tiến đã được áp dụng đạt kết quả cao tại Việt Nam trong những năm gần đây và bước đầu cho thấy tương đối phù hợp với công tác phòng chống, xử lý mối mọt tại các di tích ngoài khu vực phố cổ Hội An.

Đ.HUẤN

Đ.HUẤN