Chỉ giao mùa thôi mà!

H.MAN 20/01/2023 07:57

(Xuân Quý Mão) - Chỉ là mùa của muôn hoa      Thời giao, tiết đổi chung trà dậy hương      Chỉ là tôi      thiên nhất phương      

Ngồi xem sương muối con đường về nhau      
Chỉ là cuộc mộng xưa, sau      
Rồi cành mai đến một ngày vàng hoa
Con chim gọi bạn vườn nhà
Tiếng kêu vọng suốt mùa xa biệt mù
Chén trà xuân nhuốm hoang vu
Rượu trăm năm biết tạc thù cùng ai
Tặng đời chiều
một sớm mai
Thềm rêu chân cứ trượt dài bước chân
Lặng nghe con chữ lên vần
Tiếc xuân nên mãi ân cần với xuân …

H.MAN