Còn chồi nảy cây

HOÀNG THỤY ANH 13/02/2022 05:46

ánh mắt níu chặt nhaunhững-người-thức trộn nắng mưa gió lũđốt cháy mình

những-người-thức lỡ đường quê
tự vớt đời mình
những cúi lạy mù sương
cúi lạy hơi thở cuối

tôi nhặt khói
xếp lại những nếp gấp dọc nam bắc
cửa không cài then
mỏi mệt mặc vào ra

bàn tay nhỏ xíu khe khẽ đẩy mùa thu
khoang tàu dát niềm vui còn sót
hương cuối mọc lên từ mềm ướt
những-người-thức chưa bỏ cuộc.

HOÀNG THỤY ANH