Chiều không còn nắng

01/01/2017 06:44

Thèm giấc mơ màu nắng
khi xanh đã tàn phai
em về trời không gió
lặng thầm một đông qua
Có gì hình như sóng
có gì hình như sương
có gì như vị mặn
suốt một đời chắt chiu
Thôi thì nhìn lá cỏ
hồn gói bóng mây qua
đón chiều không còn nắng
thèm một giấc mơ xa…

                        MAI THANH VINH