Điện Bàn phấn đấu có thêm 3 xã nông thôn mới vào cuối năm

VĂN MẾN 09/08/2016 07:50

Sáng 8.8, lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn có cuộc họp với 3 xã phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2016 gồm Điện Minh, Điện Tiến, Điện Phương.

Theo báo cáo tại cuộc họp, sau khi triển khai xây dựng nông thôn mới, các xã đã tập trung đầu tư xây dựng các tiêu chí theo kế hoạch, lộ trình đề ra. Cụ thể, đến thời điểm này xã Điện Phương đã hoàn thành 15/19 tiêu chí, Điện Tiến hoàn thành 16/19 tiêu chí, Điện Minh hoàn thành 15/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại chủ yếu về giao thông, môi trường, thủy lợi nội đồng, cơ sở vật chất. Tại cuộc họp, ông Phan Minh Dũng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn đề nghị các xã làm tốt công tác tuyên truyền, huy động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời rà soát đánh giá lại các tiêu chí, trên cơ sở đó tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các tiêu chí đã đạt. Đối với các tiêu chí chưa đạt cần có kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể theo tháng, theo tuần. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từng tiêu chí, từng công việc và chịu trách nhiệm về tiến  độ thực hiện.

VĂN MẾN

VĂN MẾN