Nông thôn mới, diện mạo mới

PHẠM HOÀNG 21/04/2014 10:26

Diện mạo nông thôn Tiên Phước đã thay đổi rõ rệt sau 3 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

TRONG 3 năm (2011 - 2013) từ nguồn vốn Chương trình xây dựng NTM tại 3 xã điểm của huyện đã xây dựng được 5 mô hình về phát triển chăn nuôi heo nái, kinh tế vườn, cơ giới hóa nông nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 1,7 tỷ đồng. Trong đó Nhà nước hỗ trợ hơn 600 triệu đồng. Kinh tế phi nông nghiệp được quan tâm, giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng trăm lao động. Các hình thức tổ chức sản xuất và liên kết sản xuất có sự chuyển biến. Toàn huyện đã thành lập được 7 hợp tác xã và 10 tổ hợp tác đi vào hoạt động. Bằng nguồn vốn đầu trực tiếp từ Chương trình xây dựng NTM, huyện đã đầu tư xây dựng 11 công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, dân sinh như đập thủy lợi, kênh mương dẫn nước, đường giao thông, nhà văn hóa xã, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, sân thể thao... với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng; lồng ghép từ các chương trình, dự án khác đầu tư các hạng mục giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, hạ tầng công cộng, phát triển sản xuất với tổng kinh phí trên 322 tỷ đồng. Trong đó, huy động nhân dân đóng góp gần 6 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công lao động và tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, cây cối hoa màu. Nhờ sự tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ việc xây dựng hạ tầng nông thôn cũng như các đề án phát triển sản xuất, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm ở nông thôn đã đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ hơn 30% năm 2011 xuống còn dưới 17% năm 2013. Thu nhập bình quân đầu người tại 3 xã điểm tăng từ 17,6 triệu đồng/năm (năm 2011) lên trên 22,5 triệu đồng/năm (năm 2013). Hai xã Tiên Phong và Tiên Cảnh đã đạt tiêu chí về thu nhập.

Nhân dân tích cực tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn mới. Ảnh: P.H
Nhân dân tích cực tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn mới. Ảnh: P.H
Qua 3 năm triển khai, huyện Tiên Phước đã đạt bình quân 5,2 tiêu chí/xã và cận đạt 3,8 tiêu chí/xã. Trong đó, 3 xã điểm là Tiên Phong, Tiên Cảnh và Tiên Sơn đạt bình quân 9 đến 10 tiêu chí, cận đạt 5 - 6 tiêu chí. Các địa phương còn lại đạt từ 3 đến 6 tiêu chí, cận đạt từ 2 đến 5 tiêu chí. Theo kế hoạch đến cuối năm 2014, 3 xã điểm của huyện đạt từ 14 đến 16 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 4 đến 10 tiêu chí. Đến năm 2015, huyện có 3 xã đạt NTM, các xã còn lại đạt bình quân 6 tiêu chí/xã.

Qua sơ kết ba năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở Tiên Phước cho thấy, nhiều địa phương, cá nhân đã có cách làm hay, nổi trội được cộng đồng ghi nhận. Một số cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc hiến đất, tài sản phục vụ mở đường giao thông nông thôn như Lê Văn Mai (thôn 5, xã Tiên Sơn), Mai Kim Quy (thôn 1, xã Tiên Phong), Nguyễn Thị Tuấn (thôn 3, xã Tiên Cảnh)... Ông Hường Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho biết: “Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã tạo được chuyển biến thật sự về nhận thức, sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một số xã đã có sự phối hợp hiệu quả giữa mặt trận, đoàn thể với chính quyền trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện, đã xây dựng được một số mô hình điểm để nhân rộng trên địa bàn, tạo tiền đề cho việc thực hiện chương trình trong những năm đến”.

PHẠM HOÀNG

PHẠM HOÀNG